Pracując w zgodzie z Novo Nordisk Way


Novo Nordisk Way określa, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i jakimi wartościami kierujemy się w naszej organizacji. Novo Nordisk Way wyznacza kierunek firmy i dotyczy wszystkich pracowników Novo Nordisk. Jest to obietnica, którą składamy sobie i naszym partnerom zewnętrznym. Każdy pracownik Novo Nordisk jest odpowiedzialny za swoje działania zgodne z Novo Nordisk Way – i za pomoc innym w zrozumieniu, co to oznacza w praktyce.

Novo Nordisk Way to nasza filozofia

W 1923 roku duńscy założyciele firmy wytyczyli kierunek zmian w diabetologii.

Dziś stanowimy na całym świecie wielotysięczną grupę pracowników, których pasja, wiedza i zaangażowanie pozwalają na kontynuację ich dzieła w zakresie profilaktyki, leczenia i ostatecznego powstrzymania epidemii cukrzycy.

Naszą ambicją jest ugruntowanie pozycji lidera w dziedzinie diabetologii.Chcemy otwierać nowe możliwości w leczeniu hemofilii i innych ciężkich chorób przewlekłych w zakresie, w jakim możliwe jest dokonanie zmiany.Naszym głównym zadaniem jest opracowywanie i rozwój innowacyjnych leków biotechnologicznych i udostępnianie ich pacjentom na całym świecie.Stały rozwój firmy i uzyskiwanie zadowalających wyników finansowych pozwalają nam na poprawę jakości życia pacjentów, podnoszenie wartości firmy dla jej akcjonariuszy oraz zwiększanie naszego wkładu w życie społeczności, w których działamy.Filozofia działania naszej organizacji opiera się na zachowaniu równowagi między celami finansowymi przedsiębiorstwa, odpowiedzialnością społeczną i ochroną środowiska – nazywamy to Zasadą Potrójnej Odpowiedzialności.Działamy w sposób uczciwy i przejrzysty, jesteśmy ambitni i odpowiedzialni, wszystkich traktujemy z należytym szacunkiem.Stwarzamy naszym pracownikom możliwość samorealizacji i wykorzystania własnego potencjału.Nie uznajemy kompromisów w odniesieniu do jakości i etyki działań biznesowych.

Każdego dnia musimy dokonywać trudnych wyborów, patrząc długoterminowo, zawsze mamy na względzie szeroko pojęte dobro naszych pacjentów, pracowników i udziałowców.

To Novo Nordisk Way.
 
Zasady Novo Nordisk
 

Podstawy naszego działania (Essentials)

”Essentials” opisują dziesięć podstawowych zasad, którymi kierujemy się w codziennej działalności. Zasady są pomocą dla wszystkich menedżerów i pracowników w ocenie, w jakim stopniu ich jednostka organizacyjna stosuje się do założeń Novo Nordisk Way. Innymi słowy – czy teoria znajduje odzwierciedlenie w praktyce. Mają ogromne znaczenie we wskazaniu działań, jakie należy podejmować, by jak najbardziej styl pracy był zgodny z założeniami i wartościami określonymi w Novo Nordisk Way.

1. Tworzymy wartość poprzez działania, w których pacjent jest zawsze w centrum naszej uwagi.

2. Wyznaczamy ambitne cele i dążymy do doskonałości.

3. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą działalność w aspekcie finansowym, społecznym i ekologicznym.

4. Wprowadzamy innowacje z korzyścią dla wszystkich, dla których działamy.

5. Budujemy i utrzymujemy dobre relacje z naszymi kluczowymi partnerami.

6. Każdego traktujemy z szacunkiem.

7. Skupiamy się na rozwoju osobistym i indywidualnych osiągnięciach.

8. Pracujemy w zdrowym i inspirującym środowisku.

9. W pracy poszukujemy optymalnych i najprostszych rozwiązań.

10. Nie uznajemy kompromisów w sprawach dotyczących jakości i etyki działań biznesowych.