Zgłaszanie działań niepożądanych

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Zgodnie z art. 36g ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne podmiot odpowiedzialny, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu jest obowiązany do: 

  • zbierania informacji o zgłoszeniach pojedynczych przypadków działań niepożądanych, które są do niego kierowane 
  • prowadzenia rejestru pojedynczych przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych zgłaszanych przez osoby wykonujące zawód medyczny (lekarza, lekarza dentystę, farmaceutę, felczera, pielęgniarkę, położną, diagnostę laboratoryjnego, ratownika medycznego lub technika farmaceutycznego) , a także pacjentów, ich opiekunów faktycznych i przedstawicieli ustawowych.

W przypadku zaobserwowania działań niepożądanych w trakcie stosowania produktów leczniczych firmy Novo Nordisk, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o ich wystąpieniu.

Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Novo Nordisk powinno zawierać następujące informacje minimum:

  1. inicjały, płeć, wiek lub data urodzenia pacjenta, którego dotyczy zgłoszenie,
  2. imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia, 
  3. w przypadku osób wykonujących zawód medyczny, adres miejsca wykonywania zawodu, 
  4. nazwa produktu, którego stosowanie podejrzewa się o spowodowanie tego działania niepożądanego 
  5. opis wywołanego działania niepożądanego.
>> Link do formularza <<

Wypełniony formularz zgłoszenia działania niepożądanego należy wypełnić, podpisać i przesłać faksem na numer 22 444 4901 lub listem na adres :

Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45 B
02-146 Warszawa


W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 444 4900 w dni powszednie w godzinach 8.00 – 17.00.


Informujemy, że w celu przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego, incydentu medycznego, usterki technicznej lub innego zgłoszenia dotyczącego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego firmy Novo Nordisk A/S niezbędne jest podanie Państwa danych osobowych. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych przez Novo Nordisk Pharma z siedzibą w Warszawie, przy ulicy 17 Stycznia 45B. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.