Razem zmieniajmy cukrzycę

Koncepcja zmian w celu pokonania cukrzycy

Siłą napędową w Novo Nordisk jest przekonanie, że alarmujący wzrost zapadalności na cukrzycę nie jest nieunikniony. Możemy zmienić jego przebieg, ale aby tego dokonać, musimy działać już teraz.

Obecnie 415 mln osób − około 9% światowej populacji dorosłych −
ż yje z cukrzycą, przy czym większość z nich z cukrzycą typu 21. Liczba ta zwiększyła się dwukrotnie od 2000 r. i oczekuje się, że do 2040 r. wyniesie 642 mln1. Co się kryje za tym gwałtownym wzrostem? I dlaczego wskaźniki zachorowalności na cukrzycę typu 2 rosną tak szybko w miastach, gdzie żyje dwie trzecie wszystkich chorych na cukrzycę?1 

Czołowa pozycja w leczeniu cukrzycy, jaką zajmujemy od ponad 90 lat, nauczyła nas, że tłumienie pandemii wymaga szczególnego skupienia się na zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb. Musimy zagwarantować wczesną diagnostykę, poprawić jakość opieki nad chorymi oraz zahamować wzrost zapadalności na cukrzycę w miastach.


Blood sugar screening

Zagwarantowanie wczesnej diagnostyki

U około 193 mln osób cukrzyca typu 2 pozostaje nierozpoznana1. Wczesne zdiagnozowanie choroby umożliwia pacjentom szybkie podjęcie leczenia i uniknięcie poważnych powikłań, takich jak uszkodzenie narządu wzroku, nerek
i serca. Współpracujemy z pracownikami służby zdrowia, organizacjami i decydentami z obszaru opieki zdrowotnej w celu zwiększenia świadomości co do korzyści wynikających z jak najwcześniejszego rozpoznania cukrzycy, prowadzimy badania przesiewowe, a także dążymy do podniesienia pozycji wczesnej diagnostyki w programie ochrony zdrowia publicznego.


Ruiling Yang has type 2 diabetes, China

Zagwarantowanie lepszej opieki

Wiele osób leczonych z powodu cukrzycy ma trudności z wyrównaniem poziomu cukru we krwi, co obciąża ich ryzykiem poważnych powikłań zdrowotnych. Ale życie z cukrzycą
to coś więcej niż tylko kontrolowanie poziomu glikemii. Cukrzyca wpływa na wszystkie aspekty codziennej egzystencji. Badania naukowe prowadzone na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci pozwoliły nam zrozumieć, co jest konieczne do wdrożenia zmian, przyniosły ogromny wybór nowoczesnych metod leczenia zaspokajających potrzeby poszczególnych pacjentów, jak również umożliwiły prowadzenie działań edukacyjnych i zapewnienie wsparcia chorym w osiągnięciu dobrej samokontroli. Dzięki współpracy z pracownikami służby zdrowia, badaczami i organizacjami pacjentów możemy większej liczbie osób zapewnić życie
z mniejszą liczbą ograniczeń.

 


Cities Changing Diabetes - Shanghai, China

Zagwarantowanie walki z cukrzycą w miastach

Ponad dwie trzecie wszystkich chorych na cukrzycę typu 2 mieszka w miastach. To stawia miasta na pierwszej linii frontu w walce z tą chorobą. Program Cities Changing Diabetes, utworzony przez Novo Nordisk, University College London i Steno Diabetes Center, to efekt unikalnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem programu jest udostępnianie informacji i sugerowanie działań umożliwiających poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców miast.

Skala i złożoność wyzwań związanych
z cukrzycą wykraczają poza możliwości jednej organizacji, firmy czy dyscypliny. Jedynie partnerska współpraca daje szansę na dokonanie rzeczywistej
i trwałej zmiany.

Będziemy kontynuować nasze dążenie do zmian mających na celu pokonanie cukrzycy z jednym niezmiennym przekonaniem: można tego dokonać


Piśmiennictwo:

1 Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna. Atlas cukrzycy IDF, wyd. VII, Bruksela, Belgia, Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna 2015 r.