Novo Nordisk Way

 

Novo Nordisk Way to zbiór podstawowych zasad, które leżą u podstaw każdej naszej decyzji. Opisują, w jaki sposób działamy, jak pracujemy i jakie cele chcemy osiągać, wytyczając kierunek, w jakim podąża nasza firma i nasi pracownicy. 

Novo Nordisk Way to także obietnica, którą składamy sobie wzajemnie – i milionom pacjentów na całym świecie, którzy polegają na naszych produktach, dzięki którym mogą cieszyć się zdrowiem i pełnią życia.

 

 

Novo Nordisk Way to nasz sposób działania

W 1923 roku duńscy założyciele firmy wytyczyli kierunek zmian w diabetologii.

Dziś stanowimy na całym świecie wielotysięczną grupę pracowników, których pasja, wiedza i zaangażowanie pozwalają na kontynuację ich dzieła w zakresie profilaktyki, leczenia i ostatecznego powstrzymania epidemii cukrzycy.

  • Naszą ambicją jest ugruntowanie pozycji lidera w dziedzinie diabetologii.
  • Chcemy otwierać nowe możliwości w leczeniu hemofilii i innych ciężkich chorób przewlekłych w zakresie, w jakim możliwe jest dokonanie zmiany.
  • Naszym głównym zadaniem jest opracowywanie i rozwój innowacyjnych leków biotechnologicznych i udostępnianie ich pacjentom na całym świecie.
  • Stały rozwój firmy i uzyskiwanie zadowalających wyników finansowych pozwalają nam na poprawę jakości życia pacjentów, podnoszenie wartości firmy dla jej akcjonariuszy oraz zwiększanie naszego wkładu w życie społeczności, w których działamy.
  • Filozofia działania naszej organizacji opiera się na zachowaniu równowagi między celami finansowymi przedsiębiorstwa, odpowiedzialnością społeczną i ochroną środowiska – nazywamy to Zasadą Potrójnej Odpowiedzialności.
  • Działamy w sposób uczciwy i przejrzysty, jesteśmy ambitni i odpowiedzialni, wszystkich traktujemy z należytym szacunkiem.
  • Stwarzamy naszym pracownikom możliwość samorealizacji i wykorzystania własnego potencjału.
  • Nie uznajemy kompromisów w odniesieniu do jakości i etyki działań biznesowych.

 

Każdego dnia musimy dokonywać trudnych wyborów, patrząc długoterminowo, zawsze mamy na względzie szeroko pojęte dobro naszych pacjentów, pracowników i udziałowców.

 

To Novo Nordisk Way.