The Essentials

”Essentials” opisują dziesięć klarownych zasad, którymi kierujemy się w codziennej działalności. Mają one ogromne znaczenie we wskazaniu działań, jakie należy podejmować, by styl pracy naszych managerów oraz pracowników był jak najbliższy założeniom i wartościom określonym w Novo Nordisk Way.

1. Tworzymy wartość poprzez działania, w których pacjent jest zawsze w centrum naszej uwagi.

2. Wyznaczamy ambitne cele i dążymy do doskonałości.

3. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą działalność w aspekcie finansowym, społecznym i ekologicznym.

4. Wprowadzamy innowacje z korzyścią dla wszystkich naszych interesariuszy.

5. Budujemy i utrzymujemy dobre relacje z naszymi kluczowymi partnerami.

6. Każdego traktujemy z szacunkiem.

7. Skupiamy się na rozwoju osobistym i indywidualnych osiągnięciach.

8. Pracujemy w zdrowym, inspirującym i angażującym środowisku.

9. Poszukujemy optymalnych i najprostszych rozwiązań we wszystkim, co robimy.

10. Nie uznajemy kompromisów w kwestiach dotyczących jakości i etyki działań biznesowych.

 

Dotrzymujemy obietnic

Aby zapewnić przestrzeganie tych zasad w praktyce, wprowadziliśmy pewne ułatwienia- pewnego rodzaju “audyt wartości”- w codziennym standardzie.

Audytorami są doświadczeni pracownicy, którzy odwiedzają poszczególne oddziały firmy, aby przeprowadzać wywiady wśród pracowników, menadżerów i partnerów wewnętrznych, przeglądać dokumenty i analizować lokalne praktyki biznesowe w celu dokonania oceny, w jakim stopniu działania danej jednostki zgodne są z Novo Nordisk Way. Ich zadaniem jest identyfikacja obszarów do poprawy, ale także podkreślanie i dzielenie się dobrymi praktykami w Novo Nordisk.

Każdy oddział lokalny Novo Nordisk przechodzi audyt wartości przynajmniej raz na sześć lat. Niektóre co trzy lata lub nawet co roku. Zbiorcze obserwacje i trendy są następnie raportowane- co pół roku do Zarządu Novo Nordisk i corocznie do Rady Dyrektorów.

Ten proces ma na celu zagwarantowanie, że nasza silna kultura wewnętrzna, bazująca na odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju opiera się na zasadach Novo Nordisk Way, które nie są jedynie teorią, a mają rzeczywiste odzwierciedlenie w sposobie, w jaki prowadzimy działalność na całym świecie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani Novo Nordisk Way, zachęcamy do kontaktu z Mogens Thorsager Jensen