Dla aptek

Specjalna oferta zakupu dla aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych

1. Zamówienia przyjmowane są:

e-mailem na adres: zamowapteka@arvato-scs.com

telefon informacyjny
: 61 664 47 00

w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku

2. Zamówienie musi zawierać:

  • nazwę oraz ilość zamawianego produktu leczniczego
  • dane odbiorcy (pełne dane teleadresowe apteki)
  • dane płatnika (nazwa, pełny adres, NIP)
  • Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie (farmaceuty pracującego w danej aptece)
  • słowo „zamówienie”
3. Zamówienie można składać raz w tygodniu i muszą być składane przed podmiot uprawniony.
 
4. Przed złożeniem pierwszego zamówienia należy dostarczyć, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres:  zamowapteka@arvato-scs.com
 
  • kopię zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego (odpis poświadczony za zgodność z oryginałem),
  • kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia Spółce) (spółki prawa handlowego) lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne lub spółki cywilne). 
  • NIP
  • REGON
5.  Aby otrzymać pełną ofertę należy wysłać zapytanie na adres zamowapteka@arvato.pl
 
 
Program poprawy dostępu w Polsce do nierefundowanych leków Novo Nordisk

Apteki zainteresowane informacją o Programie dotyczącym poprawy dostępu w Polsce do nierefundowanych leków Novo Nordisk prosimy o kontakt z infolinią pod numerem (56) 665-31-23. 
 
PL/CORP/1117/0010