Dla pacjentów

Novo Nordisk aktywnie wspiera pacjentów w pięciu obszarach: opiece diabetologicznej, leczeniu otyłości i hemofilii, terapii hormonem wzrostu oraz hormonalnej terapii zastępczej. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje o naszych obszarach terapeutycznych.

Treść ulotek dla pacjenta dołączonych do opakowań produktów leczniczych firmy Novo Nordisk A/S dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: www.urpl.gov.pl lub na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków: http://www.ema.europa.eu.

Ulotka dla pacjenta w formie właściwej dla osób niewidomych i słabowidzących – prosimy o kontakt z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego pod adresem e-mail informacja@novonordisk.com lub pod numerem telefonu +48 22 444 49 00.


Cukrzyca

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych, w której występuje podwyższone stężenie cukru we krwi.

Dowiedz się więcej
 


Hemofilia

Hemofilia to wrodzona skaza krwotoczna charakteryzująca się zaburzeniami krzepnięcia, które wynikają z niedoboru białek uczestniczących w procesie krzepnięcia krwi.

Dowiedz się więcej
 


Niedobór hormonu wzrostu

Niedobór hormonu wzrostu objawia się zwolnieniem tempa wzrastania i niedoborem wzrostu.

Dowiedz się więcej
 


Meopauza

Menopauza jest trwałym fizjologicznym zatrzymaniem cyklu miesiączkowego, wynikającym z ustawania czynności gonad.

Dowiedz się więcej