Praca w Novo Nordisk

 
Dokonując zmian

Novo Nordisk odpowiada na potrzeby osób z cukrzycą, otyłością i hemofilią poprzez rozwój innowacyjnych i zmieniających życie metod leczenia. Nasza zdobyta reputacja pełnowartościowego i przyjaznego miejsca pracy wynika z naszego oddania na rzecz pacjentów.

Ponad 42 000 pracowników w 79 krajach związało swoją karierę z Novo Nordisk. Nasi pracownicy każdego dnia mierzą wyżej, wykorzystując do granic możliwości swoje umiejętności, za co otrzymują nagrodę w postaci nieograniczonych możliwości rozwoju zawodowego.

”Praca w Novo Nordisk to nie tylko sposób na życie ale także możliwość dokonania zmiany.”

Moje możliwości

Novo Nordisk to globalna firma oferująca globalne możliwość dla swoich pracowników. Od badań i rozwoju po produkcję, marketing i sprzedaż – umiejętności i doświadczenia naszych pracowników są zróżnicowane.

Nasz kompleksowy łańcuch wartości oferuje pracownikom możliwość zdobycia doświadczeń w obszarach przedsiębiorstwa nie związanych z indywidualnymi umiejętnościami, co umożliwia szeroki rozwój kariery wewnątrz organizacji.

People Performance Process

Nasz People Performance Process (3P) ustanawia globalny standard zarządzania wydajnością w Novo Nordisk. Jako część Novo Nordisk Way of Management, zapewnia zgodność indywidualnych celów zawodowych z celami biznesowymi firmy aby wspierać osiąganie wyników i odpowiadanie na potrzeby konsumentów. Poprze jasne i mierzalne cele, każdy wie co jest od niego oczekiwane. Ułatwia to ocenę i nagradzanie wydajności oraz rozwój talentów.

Kultura odpowiedzialności

Nasze korporacyjne fundamenty – Novo Nordisk Way – wspierają naszą kulturę innowacji i odpowiedzialność. Zapewniają długotrwały wzrost i pomagają nam poruszać się między konkurencyjnością a wrażliwością.

Novo Nordisk Way określa, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i jakimi wartościami kierujemy się w naszej organizacji. Zasada Potrójnej Odpowiedzialności wyznacza kierunek, w jakim podążamy. Skupiając się na innowacyjności, pozostajemy społecznie, ekologicznie i finansowo odpowiedzialni, zapewniając naszym pracownikom przyjazne środowisko i warunki do pracy.

Pracując w Novo Nordisk uświadamiasz sobie, że kultura organizacji to więcej niż słowa – każdego dnia żyjemy w zgodzie z naszymi wartościami. Są one podstawą naszych decyzji biznesowych. Dbamy o angażujące środowisko pracy, w którym pracownicy są zmotywowani. Nasze przywiązanie do jakości i dbałość o wysokie standardy etyczne idzie w parze z naszymi obowiązkami wobec udziałowców, pacjentów i społeczeństwa.

Nasze wartości są globalne, ale widoczne na poziomie lokalnym poprzez nasze inicjatywy.

TakeAction!

Każdego roku tysiące pracowników angażuje się na zasadach wolontariatu w ramach różnorodnych, kreatywnych i ambitnych projektów wspierających społeczności lokalne. Od bezpłatnych badań przesiewowych, aż do zapewnienia ciągłości dostaw niezbędnych produktów medycznych w rejonach konfliktów zbrojnych, nasi pracownicy demonstrują wartości Novo Nordisk szerokiej społeczności, budując świadomość trudności życia osób z chorobami przewlekłymi.

Firma, która odniosła sukces

Wczesną wiosną 1923 roku, pierwsi pacjenci otrzymali insulinę wytworzoną przez założycieli Novo Nordisk. Przełomowe odkrycia takie jak NovoPen®, NovoSeven® i terapie GLP-1 polepszyły życie milionów ludzi z cukrzycą, hemofilią i zaburzeniami horomonu wzrostu na całym świecie. Na tym budujemy pozycję Novo Nordisk, jako światowego lidera protein leczniczych.

Aby zapewnić dalszą pomoc osobom z chorobami przewlekłymi, nasza firma musi rosnąć w sposób odpowiedzialny. To podejście nazywamy Zasadą Potrójnej Odpowiedzialności. Oznacza to, że Novo Nordisk bierze pod uwagę finansowy, społeczny i ekologiczny wpływ swoich decyzji biznesowych, pracując na rzecz społeczeństwa, inwestorów jak i indywidualnych osób.