Razem Zmieniajmy Cukrzycę

Razem Zmieniajmy Cukrzycę to odpowiedź Novo Nordisk na wyzwanie, przed jakim postawiła nas globalna pandemia cukrzycy. Zmieniamy cukrzycę od samego początku powstania firmy w Danii ponad 90 lat temu. Naszym głównym zadaniem jest odkrycie, rozwój i stworzenie lepszych biotechnologicznych leków oraz udostępnianie ich pacjentom na całym świecie.

Jednak potrzeba wiele więcej niż leków aby pokonać cukrzycę.

Poprzez współpracę z pacjentami, decydentami, profesjonalistami zajmującymi się ochroną zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi, rozpowszechniamy wiedzę o czynnikach ryzyka szerokiemu gronu, zapewniamy szybszą diagnozę chorych na cukrzycę oraz upewniamy się, że została im zapewniona odpowiednia opieka. Wszystko po to, aby mogli żyć pełnią życia z tak małą liczbą ograniczeń, jak to tylko możliwe.


People taking the escalator and not the stairs, urban diabetes.

Zagwarantowanie walki z cukrzycą w miastach 

Aż dwie trzecie wszystkich chorych na cukrzycę żyją na obszarach miejskich, dlatego to miasta stanowią pierwszą linię frontu w walce przeciwko cukrzycy. Miasta wpływają na styl życia, podróżowania i jedzenia, a więc czynników mających bezpośredni wpływ na zdrowie. Aby zrozumieć źródła pochodzenia cukrzycy typu 2 oraz społeczne i kulturowe czynniki ryzyka, Novo Nordisk zainicjowało powstanie programu Cities Changing Diabetes we współpracy z wieloma partnerami.


Blood sugar screening

Zapewnienie szybszej diagnozy 


Na całym świecie aż około 212 milionów ludzi chorych na cukrzycę typu 2 pozostaje niezdiagnozowanych. Niestety, wiele z nich już teraz cierpi z powodu powikłań, które wystąpiły przed diagnozą- w tym uszkodzenia stóp, oczu, nerek i serca. Współpracujemy ze specjalistami z dziedziny ochrony zdrowia, organizacjami pacjenckimi oraz decydentami aby popierać i rozpowszechniać pozytywne strony wczesnej diagnozy. Podczas Światowego Dnia Cukrzycy w 2016 roku, ponad 180 tysięcy ludzi zaangażowało się w zainicjowane przez Novo Nordisk działania dla świadomości oraz kontroli cukrzycy.


Eladío Castro García sitting on stairs in the street. Eladío has type 2 diabetes, Mexico

Zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej 


Obecnie aż 3 z 4 chorych na cukrzycę żyje w średnio lub słabo rozwiniętych państwach, w których niejednokrotnie brakuje dostępu do opieki zdrowotnej dla cukrzyków, gdyż jest to albo niedostępne, albo nieopłacalne. Novo Nordisk współpracuje z wieloma partnerami aby ulepszyć dostępność, opłacalność oraz jakość opieki medycznej. Naszą największą inwestycją w poprawie dostępu do opieki jest finansowanie World Diabetes Foundation (Światowej Fundacji ds. Walki z Cukrzycą), ale także prowadzimy szczegółowe programy korporacyjne mające na celu poszerzenie dostępu do opieki zdrowotnej.


Jesse Crumpler with his wife. Jesse has type 2 diabetes, USA

Zapewnianie lepszych rezultatów 


Wielu ludzi chorych na cukrzycę nie osiąga pożądanych rezultatów leczenia, co naraża ich na niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań cukrzycowych. Mimo, że Novo Nordisk zapewnia szerokie portfolio sposobów leczenia oraz możliwości ich dostarczenia, zdajemy sobie sprawę, że potrzeba więcej niż leków, aby chorzy na cukrzycę mogli żyć pełnią życia. Zwracamy się w tym kierunku poprzez zapewnianie szkoleń dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, edukację chorych na cukrzycę oraz zaangażowanie we wstawiennictwo na rzecz opieki skoncentrowanej na pacjencie.