Razem zmieniajmy życie z hemofilią

Kampania „Razem zmieniajmy życie z hemofilią” jest odpowiedzią firmy Novo Nordisk na niezaspokojone potrzeby w zakresie opieki nad pacjentami z hemofilią wykraczające poza medycynę.  

Hemofilia jest rzadką i poważną chorobą

Hemofilia dotyka 1 na 10 000 osób na świecie. U wielu osób z hemofilią choroba nadal pozostaje nierozpoznana lub jest niedostatecznie leczona. Nawet w przypadku podjęcia leczenia chorzy mogą cierpieć z powodu przewlekłego bólu i ograniczonej ruchomości, głównie wskutek krwawień
do stawów, a w przypadku niedostatecznego leczenia lub jego braku są narażeni na ryzyko zgonu w młodym wieku.
 


Nasz kluczowy wkład

Naszym kluczowym wkładem jest odkrywanie i opracowywanie skutecznych
i bezpiecznych leków dla chorych na hemofilię i inne rzadkie skazy krwotoczne. Oferujemy duży wybór innowacyjnych produktów i mamy bogate zaplecze badawczo-naukowe gwarantujące nam czołową pozycję
w opracowywaniu nowych generacji leków. 
 


Odpowiedź na niezaspokojone potrzeby 

Aby jednak rzeczywiście zmienić życie z hemofilią, musimy zrobić więcej, niż tylko dostarczać odpowiednie leki. Działania, które podejmujemy we współpracy z naszymi partnerami, mają na celu podkreślenie znaczenia prawidłowej diagnostyki i opieki wielodyscyplinarnej oraz umożliwienie lepszego do nich dostępu. Naszym celem jest poprawa stanu i ruchomości stawów. Kładziemy również duży nacisk na dobrostan osób żyjących
z hemofilią. 


Trzy obszary naszych działań w ramach kampanii „Razem zmieniajmy życie z hemofilią” to: