Nowe podejście do zagadnienia zdrowych stawów

 

Krwawienie do stawów (hemartroza) i następowe uszkodzenie stawów (artropatia) są najczęściej występującymi powikłaniami hemofilii1,2. Do osiągnięcia wieku dorosłego u 24% wszystkich osób z ciężką hemofilią uwidacznia się jeden lub więcej „docelowych stawów”, które są obciążone zwiększonym ryzykiem nawracających krwawień i których czynność ulega upośledzeniu3.

Krwawienia do stawów kolanowych, łokciowych i skokowych stanowią 80% przypadków krwawień do stawów4. Pomimo postępów w leczeniu i opiece nad chorymi krwawienia do stawów i artropatia pozostają jednymi
z najczęstszych powikłań hemofilii i stanowią poważny problem zarówno dla pracowników służby zdrowia, jak i dla chorych na hemofilię2.

Dążymy do zwiększania wiedzy na temat wpływu hemofilii na czynność stawów. Pragniemy umożliwić pacjentom i pracownikom służby zdrowia wczesne wykrywanie uszkodzeń stawów przy pomocy narzędzi edukacyjnych „TalkingJoints®”. Programy dotyczące czynności stawów mają na celu zapewnienie poprawy jakości życia chorych na hemofilię i stanowią część naszego zaangażowania w działania zmierzające ku zmianie życia
z hemofilią.

Dowiedz się więcej:

Obóz fitness dla chorych na hemofilię

Opracowany z myślą o pracownikach służby zdrowia, chorych na hemofilię
i ich opiekunach projekt obozu fitness Novo Nordisk dla chorych na hemofilię podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i pokazuje, jak można ją bezpiecznie wprowadzić do codziennego życia osób z hemofilią.

 

 

1. Mulder K and Llinas A. The Target Joint. Haemophilia 2004; 10(4):152-6.

2. Valentino LA. Blood-induced joint disease: the pathophysiology of hemophilic arthropathy. J Thromb Heamost 2010; 8(9):1895-902.

3. Summary Report of UDC Activity National. Treatment Clinical Characteristics (Hemophilia), accessed 30 March 2015: https://www2a.cdc.gov/ncbddd/htcweb/UDC_Report/UDC_Report.asp

4. Rodriguez-Merchan EC. Aspects of current management: orthopaedic surgery in haemophilia. Haemophilia 2012; 18(1): 8–16.

„TalkingJoints®”

„TalkingJoints®” jest programem edukacyjnym
i programem wsparcia, który przekazuje chorym na hemofilię, ich opiekunom i pracownikom służby zdrowia informacje na temat choroby i jej wpływu na czynność stawów. TalkingJoints® ma na celu ułatwienie chorym wykrycia zmian w stawach na wczesnym etapie i podjęcia stosownych działań.

Zobacz nasze animacje ćwiczeń pozwalających utrzymać prawidłową:

  • równowagę
  • elastyczność
  • siłę

Więcej informacji: http://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/changing-haemophilia/changing-haemophilia-focus-areas/joint-outcomes/talking-joints-exercise-animations.html

Wielką zaletą cyfrowych zasobów dotyczących aktywności fizycznej jest dostosowanie animacji do potrzeb pacjentów z hemofilią. Realistyczne odtworzenie pozycji ciała oraz zakresu ruchów w poszczególnych stawach podczas ćwiczeń wymagało dużego nakładu pracy. Staraliśmy się uchwycić najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać, wyjaśniając pacjentowi, jak bezpiecznie wykonywać ćwiczenia w celu uzyskania optymalnych wyników.

Paul McLaughlin, fizjoterapeuta, Londyn

Piśmiennictwo: 


1. Mulder K and Llinas A. The Target Joint. Haemophilia 2004; 10(4):152-6.
2. Valentino LA. Blood-induced joint disease: the pathophysiology of hemophilic arthropathy. J Thromb Heamost 2010; 8(9):1895-902.
3. Summary Report of UDC Activity National. Treatment Clinical Characteristics (Hemophilia), accessed 30 March 2015: https://www2a.cdc.gov/ncbddd/htcweb/UDC_Report/UDC_Report.asp
4. Rodriguez-Merchan EC. Aspects of current management: orthopaedic surgery in haemophilia. Haemophilia 2012; 18(1): 8–16.