Świadomość choroby i dostęp do leczenia


Wsparcie dla działań promujących wiedzę na temat choroby jest niezbędne do realizacji naszego celu, jakim jest zaspokojenie potrzeb
w zakresie opieki nad pacjentami z hemofilią.  Angażujemy się we współpracę ze społecznościami związanymi z hemofilią i jej leczeniem na całym świecie w celu zwiększenia świadomości choroby oraz wywarcia wpływu na środowiska społeczne, ekonomiczne i polityczne, aby docelowo poprawić jakość opieki nad chorymi na hemofilię.

Odpowiedź na niezaspokojone potrzeby:

  • Partnerstwo z organizacjami pacjentów
  • Badanie HERO
  • Fundacja Hemofilii Novo Nordisk