The Novo Nordisk Way

Novo Nordisk Way to zestaw przewodnich zasad, które leżą u podstaw każdej naszej decyzji. Opisują, w jaki sposób działamy, jak pracujemy i jakie cele chcemy osiągać, wytyczając wyraźny kierunek, w którym podąża nasza firma oraz nasi pracownicy. 

Novo Nordisk Way to także obietnica, którą składamy sobie wzajemnie – i milionom pacjentów na całym świecie, którzy polegają na naszych produktach, dzięki którym mogą cieszyć się zdrowiem i pełnią życia.

 


W 1923 roku duńscy założyciele firmy wytyczyli kierunek zmian w diabetologii.

Dziś stanowimy na całym świecie wielotysięczną grupę pracowników, których pasja, wiedza i zaangażowanie pozwalają na kontynuację ich dzieła w zakresie profilaktyki, leczenia i ostatecznego powstrzymania epidemii cukrzycy i innych poważnych chorób przewlekłych.

·         Naszym celem jest ugruntowanie pozycji lidera w dziedzinach, w których się specjalizujemy.

·         Naszym najważniejszym zadaniem jest odkrycie, rozwój i doskonalenie innowacyjnych biotechnologicznych leków, a także udostępnianie ich pacjentom na całym świecie.

·         Stały rozwój firmy i uzyskiwanie zadowalających wyników finansowych pozwalają nam na poprawę jakości życia pacjentów, podnoszenie wartości firmy dla jej akcjonariuszy oraz zwiększanie naszego wkładu w życie społeczności, w których działamy.

·         Biznesowa filozofia działania naszej organizacji opiera się na zachowaniu równowagi między celami finansowymi przedsiębiorstwa, odpowiedzialnością społeczną i ochroną środowiska – nazywamy to Zasadą Potrójnej Odpowiedzialności.

·         Działamy w sposób uczciwy i przejrzysty, jesteśmy ambitni i odpowiedzialni, wszystkich traktujemy z należytym szacunkiem.

·         Stwarzamy naszym pracownikom możliwość samorealizacji i wykorzystania własnego potencjału.

·         Nie uznajemy kompromisów w odniesieniu do jakości i etyki działań biznesowych.

Każdego dnia musimy dokonywać trudnych wyborów, patrząc długoterminowo, zawsze mamy na względzie szeroko pojęte dobro naszych pacjentów, pracowników i udziałowców.

To Novo Nordisk Way.