Zasady przejrzystości

Zapewniamy współpracującym z nami organizacjom, stowarzyszeniom i wszystkim innym Partnerom niezależność i rzetelność prowadzonych projektów. Zachowujemy wysokie standardy etyczne i dokładamy starań, by przedstawiać grupom pacjentów wyważone i dokładne informacje dotyczące dostępnych metod leczenia. Pozostajemy w zgodzie z przepisami normującymi promocję i reklamę leków dostępnych na receptę.

Naszym celem jest, by współpraca z Partnerami przebiegała zgodnie z zasadami wzajemnego szacunku, uczciwości, niezależności oraz przejrzystości, a także zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego opracowanym przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz w „Code of Practice on Relationships between the Pharmaceutical Industry and Patient Organisations” opracowanym przez European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Jako członek organizacji EFPIA oraz INFARMA, przyjmujemy te zasady, jako wpisujące się w politykę firmy w zakresie współpracy z organizacjami pacjentów.

Główne założenia Kodeksów INFARMA i EFPIA to:

  • zapewnienie niezależności organizacjom pacjentów w wyrażaniu opinii, realizowaniu polityki i podejmowaniu działań,
  • relacje oparte na wzajemnym szacunku, gdzie wyrażane poglądy i podejmowane przez każdą ze stron decyzje, mają równorzędne znaczenie,
  • nie domaganie się przez przemysł farmaceutyczny, a ze strony organizacji pacjentów nie podejmowanie się, promocji określonego produktu leczniczego,
  • jawność celu i zakresu współpracy poprzez informowanie o wszelkich formach wsparcia udzielanego organizacjom pacjentów,
  • przychylny stosunek przemysłu farmaceutycznego do finansowania organizacji pacjentów z wielu różnych źródeł (wykluczenie zasady wyłączności).

Dodatkowe informacje uzyskać można na stronach internetowych INFARMA oraz EFPIA:

http://www.infarma.pl/

http://www.efpia.eu/