Współpraca z organizacjami pacjentów

Współpraca z organizacjami pacjentów

Novo Nordisk działa na rzecz powstrzymania pandemii cukrzycy oraz poprawy opieki nad pacjentami z hemofilią. Angażujemy się i wspieramy inicjatywy istotnie poprawiające jakość życia chorych oraz działania edukacyjne i profilaktyczne, realizowane, w tych obszarach, przez organizacje pacjentów. Celem firmy Novo Nordisk jest zapewnienie przejrzystości oraz niezależności we współpracy z ich przedstawicielami.

Zasady ubiegania się o udzielenie wsparcia w Novo Nordisk

Organizacja ubiegająca się o wsparcie powinna przesłać do Novo Nordisk (na adres email: darowizny@novonordisk.com), wniosek zawierający poniższe informacje:

 • Nazwę odbiorcy darowizny
 • Wnioskowaną kwotę oraz informację, ile procentowo, stanowi ta kwota w całości kosztów przedsięwzięcia
 • Opis projektu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje:

a.    cele projektu;

b.    spodziewane rezultaty;

c.    wpływ na społeczności, do których działania są skierowane

Oraz dokumentację wspierającą:

 • KRS organizacji
 • Statut organizacji
 • Szczegółowy kosztorys

Prosimy, by zwracając się o udzielenie wsparcia, mieć na uwadze, że:

 • firma nie udziela wsparcia przeznaczonego na cele ogólne (cele statutowe),
 • firma nie udziela wsparcia indywidualnym osobom,
 • firma nie wspiera wydarzeń rekreacyjno-rozrywkowych,
 • firma nie udziela wsparcia w postaci darowizn produktowych,
 • firma wymaga przedstawienia rozliczenia przyznanych środków po zakończeniu projektu
 • firma wymaga poinformowania o wsparciu podejmowanych aktywności, środkami finansowymi pochodzącymi od Novo Nordisk.

Procedura rozpatrywania wniosków

Wnioski kierowane do firmy Novo Nordisk są oceniane przez Komitet ds. udzielania wsparcia zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami i regulacjami. W ramach oceny wniosków jest dokonywana ich weryfikacja formalna (kompletność przedłożonej dokumentacji oraz zgodność z obowiązującymi w Novo Nordisk standardami) oraz merytoryczna.  Podczas oceny merytorycznej bierzemy pod uwagę m.in.: uzasadnienie podejmowanej inicjatywy, szczególnie z punktu widzenia niezaspokojonych potrzeb pacjentów, racjonalność finansowania oraz historię udzielanego danej organizacji wsparcia. 

Na podstawie powyższych kryteriów podejmowana jest decyzja o udzieleniu wsparcia lub jego odmowie. Ze względu na ograniczone środki finansowe nie wszystkie projekty mogą zostać wsparte środkami finansowymi pochodzącymi od Novo Nordisk. Zastrzegamy, więc możliwość odmowy jego udzielenia.

 

Wsparcie udzielone organizacjom pacjentów w 2016 
 
Nazwa organizacji Opis Wartość wsparcia

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię

Darowizna pieniężna na zakup wózka inwalidzkiego dla chorych na hemofilię, wymagających czasowego wykorzystania wózka w związku z koniecznością unieruchomienia kończyn po wylewie dostawowym oraz wsparcie finansowe organizacji spotkania edukacyjnego dla pacjentów.

22 300,00 zł Wsparcie finansowe o łącznej wartości.

Stowarzyszenie Pomocy Chorych z Zespołem Turnera

Wsparcie finansowe organizacji turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla podopiecznych Stowarzyszenia. 25 000,00 zł

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Lublinie

Wsparcie finansowe organizacji turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży z cukrzycą.

5 000,00 zł

Stowarzyszenie Wesoły Diabetyk

Wsparcie finansowe organizacji kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z cukrzycą, w terminie 7-17 lipca 2016 w Bukowinie Tatrzańskiej 

5 000,00 zł

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Lublinie

Wsparcie finansowe organizacji seminarium dla pacjentów pt. "Życie z cukrzycą jest jak teatr z ruchem i dietą w rolach głównych".

1 000,00 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Wsparcie finansowe wydruku i dystrybucji broszury motywującej dla pacjentów ”Życie z cukrzycą – ja to potrafię” opracowanej przez IDF. 

5 000,00 zł

Europejska Klinika Cukrzycy 

Wsparcie finansowe zakupu osprzętu na nowo tworzony oddział regionalny Oddział Diabetologii dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.

30 000,00 zł

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę

Wsparcie finansowe przeznaczone na kontynuację szkoleń dla społecznych edukatorów cukrzycy, przeprowadzających następnie szkolenia dla pracowników przedszkoli i szkół oraz przekazanie darowizny pieniężnej w ramach, zorganizowanego podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego quizu edukacyjnego.

30 052,00 zł Wsparcie finansowe o łącznej wartości.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom 

Wsparcie finansowe organizacji warsztatów edukacyjnych w ramach programu: „Zdrowo Jem – Jestem Aktywny!”.

10 000,00 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Współpraca w  ramach organizacji konferencji skierowanej do pacjentów/członków Stowarzyszenia  w ramach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.  Umowa Sponsoringu. 

10 000,00 zł

Fundacja Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja

Wsparcie finansowe działań edukacyjnych Fundacji realizowanych poprzez organizację 10 przedstawień teatralnych pt. "Słodki drań". Umowa Sponsoringu. 

20 000,00 zł

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Wsparcie finansowe  organizacji Światowego Dnia Chorego | X Forum Liderów Organizacji Pacjentów, w dniach 8-9 lutego 2017.

50 000,00 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Wsparcie obchodów Dnia Diabetyka oraz Jubileuszu 35-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, 11 czerwca 2016 w Częstochowie

10 000,00 zł

Lubelskie Stowarzyszenie Diabetyków
Wsparcie finansowe wyjazdu drużyny na Turniej DiaEuro 2016, w dniach  24-31 07 2016, w Bośni i Hercegowinie
15 000,00 zł
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę
Wsparcie finansowe realizacji kampanii edukacyjnej "Słodki Tramwaj “oraz wsparcie organizacji szkoleń edukacyjnych realizowanych w szkołach i przedszkolach. 
30 000,00 zł