You can view this page in English by clicking here.

Szacuje się, że 1 na 4 dorosłych Polaków choruje na otyłość, co stanowi około 8 mln osób1, z których leczenie podejmuje niecały 1%. Średnio pacjent spędza około 5 lat zanim trafi do lekarza i podejmie leczenie1. Otyłość wiąże się z niemal 200 powikłaniami zdrowotnymi, w tym chorobami serca, cukrzycą typu 2 i niektórymi rodzajami nowotworów2. W ciągu najbliższych 30 lat wydatki związane z nadwagą i otyłością oraz wynikającymi z nich powikłaniami, wyniosą ponad 4% PKB Polski3.

W Novo Nordisk podejmujemy działania, aby sprostać i zaradzić temu wyzwaniu, dostarczając rozwiązania w obszarze opieki zdrowotnej, które mogą być odpowiedzią na potrzeby osób chorujących na otyłość.

Zapraszamy wszystkie start-up’y i scale-up'y opracowujące rozwiązania cyfrowej opieki zdrowotnej, które mają na celu uproszczenie ścieżki pacjenta w obszarze diagnozy i leczenia choroby otyłościowej, a także znające realia polskiego rynku, do zgłaszania swoich propozycji na tej stronie.

1. P. Bogdański i wsp., Interdyscyplinarne stanowisko w sprawie rozpoznawania i leczenia otyłości, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2020, tom 11, nr 2, 47–54.

2. Yuen M., Earle R., Kadambi N., et al. A systematic review and evaluation of current evidence reveals 195 Obesity-Associated Disorders (OBAD). The obesity society 2016 abstract book 2016:92.

3. Badanie OECD, Ciężkie obciążenie otyłością – Ekonomia zapobiegania, 2019.

Novo Nordisk zapewni finansowanie niekapitałowe start-up'om lub scale-up'om w zależności od zakresu prac i zasobów wymaganych do zapewnienia opieki zdrowotnej pacjentom zmagającym się z otyłością w Polsce.

Wybrany start-up lub scale-up będzie ściśle współpracował z Novo Nordisk, międzynarodową firmą farmaceutyczną, liderem w leczeniu otyłości. Podczas realizacji projektu będziesz współpracować z zespołami medycznymi, marketingowymi i digitalowymi, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym.

Możliwość bliższego zapoznania się z regionalną siecią kontaktów w ramach Novo Nordisk.