Niniejsza nota informacyjna wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy (np. gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i  udostępniamy) dane osobowe użytkowników, gdy kontaktują się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie „Kontakt”. Będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe użytkowników zgodnie z niniejszymi informacjami i obowiązującymi przepisami prawa.

Firmą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest: 

Novo Nordisk A/S Novo Allé, 2880 Bagsværd Dania
Numer firmy: 24256790
Adres e-mail: Prosimy pisać na ten adres
Tel.: +45 4444 8888


W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika można zawsze skontaktować się z firmą Novo Nordisk A/S lub z inspektorem ochrony danych firmy Novo Nordisk pod adresem privacy@novonordisk.com .

Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od użytkowników, gdy wysyłają do nas wiadomość e-mail z poziomu strony „Kontakt” pod adresem www.novonordisk.com/www.novonordisk.pl.

Użytkownicy nie muszą przekazywać nam swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik nie chce, aby firma Novo Nordisk wykorzystywała jego dane osobowe, nie będziemy mogli odpowiedzieć na jego pytanie.

 • Dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)
 • Dane dotyczące stanu zdrowia 

Zgodnie z prawem możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników, jeśli:

 • udzielili oni zgody na przetwarzanie przez nas ich danych osobowych. W formularzu „Kontakt” należy zaakceptować niniejsze informacje, aby móc przesłać wniosek.
 • Przetwarzanie może być konieczne w celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego, w zależności od rodzaju danych podanych przez użytkownika

 • Organy publiczne 
 • Dostawcy lub usługodawcy, którzy wspierają naszą firmę (np. pracownicy działu obsługi klienta, konsultanci, dostawcy usług IT, instytucje finansowe, kancelarie prawne)

Poziom ochrony danych w niektórych krajach poza EOG nie jest zgodny z poziomem ochrony danych osobowych obecnie stosowanym i egzekwowanym na terenie EOG.

Zgodnie z wymogami prawa korzystamy z następujących zabezpieczeń, aby chronić dane osobowe użytkowników w przypadku przesyłania przez nich swoich danych:

 • Dane są przesyłane do podmiotu firmy Novo Nordisk podlegającego Wiążącym Zasadom Korporacyjnymi firmy Novo Nordisk dostępnym tutaj.
 • Kraje docelowe zostały uznane przez Komisję Europejską za posiadające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • Wdrożyliśmy Standardowe Kauzule Umowne dotyczące przesyłania danych osobowych do krajów trzecich. Kopię Klauzul można otrzymać, kontaktując się z nami w sposób opisany w górnej części tej strony; 
 • Ramy prawne Tarczy Prywatności UE-USA, dotyczące przekazywania danych firmom i organizacjom z siedzibą w USA i z certyfikatem Tarczy Prywatności. Więcej informacji oraz wykaz firm i organizacji z certyfikatem Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/welcome

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkowników tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia im usług, o które poprosili, lub tak długo, jak będzie to wymagane zgodnie z obowiązującym prawem.

 • Użytkownik może uzyskać wgląd do swoich danych osobowych, które posiadamy na jego temat
 • Użytkownik może otrzymać kopię swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie
 • Użytkownik może zaktualizować lub skorygować swoje dane osobowe
 • Użytkownik może zażądać usunięcia lub zniszczenia swoich danych osobowych
 • Użytkownik może zażądać, abyśmy zaprzestali lub ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych
 • Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych (patrz punkt 5), może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego przed wycofaniem zgody.
 • Użytkownicy mogą złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania przez nas ich danych osobowych do organu ochrony danych.
   

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą mieć zastosowanie ograniczenia w zakresie tych praw, w zależności od konkretnych okoliczności przetwarzania danych. Prosimy o kontakt w przypadku pytań lub wniosków dotyczących tych praw.