Biopharm production, Kalundborg, Denmark

 

1. Zamówienia przyjmowane są:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres email:  zamowapteka@arvato-scs.com 
 • telefonicznie – tel. informacyjny: 61 66 44 700 – czynny w godzinach 8.00–16.00 od poniedziałku do piątku

2. Zamówienie musi zawierać:

 • nazwę oraz ilość zamawianego produktu leczniczego
 • dane odbiorcy (pełne dane teleadresowe apteki)
 • dane płatnika (nazwa, pełny adres, NIP)
 • imię i nazwisko osoby składającej zamówienie (farmaceuty pracującego w danej aptece)
 • słowo „zamówienie”

3. Zamówienia podmiotów uprawnionych mogą być składane raz w tygodniu.

4. Przed złożeniem pierwszego zamówienia należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: zamowapteka@arvato-scs.com:

 • kopię zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego (odpis poświadczony za zgodność z oryginałem)
 • kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS (w przypadku spółek prawa handlowego), wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia, lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne lub spółki cywilne) 
 • NIP
 • REGON

5. Aby otrzymać pełną ofertę, należy wysłać zapytanie na adres: zamowapteka@arvato-scs.com 

Program poprawy dostępu do nierefundowanych leków Novo Nordisk w Polsce

Apteki zainteresowane informacją o Programie poprawy dostępu do nierefundowanych leków Novo Nordisk prosimy o kontakt z infolinią pod numerem: 56 665 31 23.