Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres email: zamowapteka@arvato-scs.com

Tel. informacyjny: 61 66 44 700 – czynny w godzinach 8.00–16.00 od poniedziałku do piątku

1. Zamówienie musi zawierać:

  • nazwę oraz ilość zamawianego produktu leczniczego
  • dane odbiorcy (pełne dane teleadresowe apteki)
  • dane płatnika (nazwa, pełny adres, NIP)
  • imię i nazwisko osoby składającej zamówienie (farmaceuty pracującego w danej aptece)
  • słowo „zamówienie”

2. Zamówienia podmiotów uprawnionych mogą być składane raz w tygodniu.

3. Przed złożeniem pierwszego zamówienia należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: zamowapteka@arvato-scs.com:

  • kopię zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego  
  • kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS (w przypadku spółek prawa handlowego), wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia, lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne lub spółki cywilne) 
  • NIP
  • REGON

4. Obowiązujące wersja Ogólnych Warunków Sprzedaży dla aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych jest dostępna tutaj

Program poprawy dostępu do nierefundowanych leków Novo Nordisk w Polsce

Apteki zainteresowane informacją o Programie poprawy dostępu do nierefundowanych leków Novo Nordisk prosimy o kontakt z infolinią pod numerem: 56 665 31 23.

Firma Novo Nordisk odnotowuje większy niż przewidywano popyt na lek Ozempic®, co skutkuje jego ograniczoną dostępnością w aptekach. Dostawy do Polski odbywają się w sposób ciągły, zostały znacznie zwiększone i intensywnie pracujemy nad dalszym ich wzrostem.

Ponieważ bezpieczeństwo pacjentów jest naszym priorytetem, zalecamy im aby monitorowali zmieniające się zasoby w aptekach lub skontaktowali się ze swoim lekarzem. Dziękujemy za zrozumienie.