Firma Novo Nordisk została poinformowana o sfałszowaniu niektórych wstrzykiwaczy leku Ozempic®. Sfałszowane produkty były sprzedawane zarówno w ramach legalnego, jak i nielegalnego łańcucha dostaw w różnych krajach na terenie Unii Europejskiej.  Zawartość sfałszowanych wstrzykiwaczy jest inna niż oryginalnych produktów. Sfałszowane produkty nie powinny być używane, ponieważ stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów.
 

Cechy oryginalnego wstrzykiwacza produktu leczniczego Ozempic®, które odróżniają go od sfałszowanego/nieoryginalnego:

  • za pomocą oryginalnego wstrzykiwacza Ozempic® można nastawić tylko jedną określoną dawkę leku: 0,25 mg, 0,5 mg, lub 1 mg. Oznacza to, że w okienku dawki, podczas nastawiania dawki, widoczna jest tylko jedna cyfra lub liczba, czyli np. 1 lub 0,5 lub 0,25 (jeden pen – jedna dawka);
  • podczas przekręcania licznika dawki i nastawiania dawki, wstrzykiwacz nie wydłuża się, żaden element nie rozkręca się, ani nie wysuwa;
  • brak jest skali na części szklanej wkładu widocznej przez okienko wstrzykiwacza.


Sfałszowany wstrzykiwacz:

  • sfałszowany wstrzykiwacz umożliwia nastawienie różnych dawek od 0 do 80, zatem podczas nastawiania dawki, w okienku dawki, mogą być widoczne różne dawki i jest ich wiele;
  • podczas przekręcania licznika dawki, wstrzykiwacz wydłuża się, czyli wysuwa się z niego element, na którym widoczne są różne cyfry i liczby od 0 do 80;
  • skala oraz liczby widoczne są na części szklanej wystającej z części plastikowej wstrzykiwacza.

W Polsce dotychczas nie zidentyfikowano sfałszowanych opakowań ww. produktu leczniczego, niemniej jednak Główny Inspektorat Farmaceutyczny zwraca się do pacjentów oraz wszystkich ogniw łańcucha dystrybucji o zachowanie zwiększonej czujności i ostrożności podczas zakupu i stosowania produktu leczniczego Ozempic®.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów firma Novo Nordisk zaleca:

  • Dokładne sprawdzenie produktu przed użyciem.
  • W przypadku podejrzenia, że produkt mógłby być sfałszowany, kontakt z biurem Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. tel. +48 22 444 4900 lub pod adresem e-mail ipspoland@novonordisk.com
  • Jeśli wystąpiło podejrzenie przyjęcia sfałszowanego produktu zalecany jest pilny kontakt z lekarzem.

Bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze dla Novo Nordisk, dlatego firma prowadzi ścisły dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby jak najlepiej wspierać pacjentów i walczyć z obecnością sfałszowanych produktów Novo Nordisk na rynku.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
tel. +48 22 444 4900 lub adresem e-mail ipspoland@novonordisk.com.