Wychodząc naprzeciw potrzebom ukraińskich pacjentów w Polsce udostępniamy tłumaczenia ulotek leków dostępnych w obrocie w Polsce:  (Link do strony ukraińskiej)

Оголошення щодо інструкцій для медичного застосування лікарських засобів в Україні:
З метою задоволення потреб українських пацієнтів в Польщі, ми надаємо переклади інструкцій для медичного застосування лікарських засобів, що доступні на ринку Польщі:  (Посилання на сайт в Україні)

25 maja ponownie otworzyliśmy nasze biuro w Kijowie. Wznowienie działania biura oraz powrót do pracy jest dla pracowników dobrowolny. Nasza centrala na bieżąco analizuje sytuację, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

Nasze produkty są nadal dostępne na około 80% terytorium Ukrainy. Pracownikom ochrony zdrowia i pacjentom wciąż udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące dostępności produktów za pośrednictwem specjalnej infolinii (poniżej).

Uruchomiliśmy specjalną linię dla pacjentów i pracowników ochrony zdrowia w Ukrainie, aby informować o dostępności naszych produktów. Dołożymy wszelkich starań, aby udzielić niezbędnych informacji.

  • 0-800-801-341 bezpłatny numer dostępny wyłącznie z terytorium Ukrainy
  • +38-032-246-50-73 numer ukraiński dostępny z Ukrainy jak i z zagranicy (połączenia płatne wg stawek operatora)
  • +48-22-4444911 numer polski dostępny z Polski jak i z zagranicy
  • HOTLINE@novonordisk.com

Naszym obowiązkiem, jako firmy farmaceutycznej, jest zaopatrzenie pacjentów chorujących przewlekle w niezbędne lekarstwa.  Robimy, co w naszej mocy, aby zapewnić dostawy leków zarówno w Ukrainie, jak i w Rosji.

Z powodu zakłóceń w łańcuchach dostaw pozostajemy w kontakcie z kilkoma międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi w celu udzielenia wszystkim pacjentom odpowiedniej pomocy. Przekazaliśmy też ukraińskiemu Ministerstwu Zdrowia leki i zaopatrzenie medyczne.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby kontynuować dostawę niezbędnych lekarstw dla pacjentów z chorobami przewlekłymi żyjących w Ukrainie.

Z naszego magazynu znajdującego się w Ukrainie przekazaliśmy ukraińskiemu ministerstwu zdrowia darowiznę w postaci dwumiesięcznego zapasu leków na cukrzycę i hemofilię.

W związku z inwazją na Ukrainę Fundacja Novo Nordisk przekazała darowiznę w wysokości 80 milionów koron duńskich (blisko 50 mln zł.), aby zapewnić pilne wsparcie oraz ochronę osobom, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów − w tym 5 milionów koron duńskich na rzecz Wysokiej Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR).

Pozostajemy w kontakcie z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi w celu ustalenia zapotrzebowania na nasze produkty. Próbujemy znaleźć najlepsze sposoby niesienia pomocy w oparciu o możliwości naszego łańcucha dostaw oraz posiadaną przez nas wiedzę.

  1. Jako Novo Nordisk zostaliśmy zaproszeni do udziału w badaniu przeprowadzonym przez UN Global Compact Network Poland z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ.

Efektem tego badania jest Raport „United Business for Ukraine”, który opisuje studium przypadku działań, podjętych przez wybrane firmy na rzecz Ukrainy i Ukraińców poszkodowanych przez wojnę.

Badanie zostało przygotowane przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk, Kantar Public i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się raportem oraz studium przypadku Novo Nordisk: Raport

Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby kontynuować dostawę niezbędnych lekarstw dla pacjentów z chorobami przewlekłymi żyjących w Ukrainie.

Z naszego magazynu znajdującego się w Ukrainie przekazaliśmy ukraińskiemu Ministerstwu Zdrowia darowiznę w postaci dwumiesięcznego zapasu leków na cukrzycę i hemofilię. Ponadto pozostajemy w kontakcie z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi w celu ustalenia zapotrzebowania na nasze produkty.

Fundacja Novo Nordisk przekazała darowiznę w wysokości 55 milionów koron duńskich (ponad 30 mln. zł) na wsparcie organizacji humanitarnych w udzielaniu pomocy uchodźcom, osobom przesiedlonym oraz innym grupom potrzebującym. Najważniejsze jest zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, zdrowie, schronienie czy bezpieczeństwo. W ramach tej darowizny 5 milionów koron duńskich zostało przekazane na rzecz Wysokiej Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), aby zapewnić pilne wsparcie oraz ochronę osobom, które zmuszone zostały do opuszczenia swoich domów.

Dysponujemy wystarczającym zapasem leków na terenie całej Ukrainy, a w krajach z nią sąsiadujących zwiększyliśmy ich dostawy.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby kontynuować dostawy niezbędnych lekarstw dla pacjentów z chorobami przewlekłymi żyjących w Ukrainie. Z naszego magazynu znajdującego się w Ukrainie przekazaliśmy ukraińskiemu Ministerstwu Zdrowia darowiznę w postaci blisko dwumiesięcznego zapasu leków na cukrzycę i hemofilię. Pozostajemy w kontakcie z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi w celu ustalenia zapotrzebowania na nasze produkty.

Nasz magazyn w Ukrainie wciąż działa, jednak na ciągłość dostaw może wpłynąć niedostateczna liczba kierowców. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby dostarczyć lekarstwa pacjentom, którzy ich potrzebują, zarówno do aptek, jak i do organizacji pomocy humanitarnej.

W przypadku zakłócenia standardowych kanałów dostaw naszych leków z powodu niestabilnych warunków w danym kraju staramy się współpracować z lokalnymi władzami i organizacjami humanitarnymi, które są w stanie zapewnić odpowiednią pomoc na miejscu. Pozostajemy również w kontakcie z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi w celu ustalenia zapotrzebowania na nasze leki.

Dodatkowo, z naszego magazynu znajdującego się w Ukrainie, przekazaliśmy ukraińskiemu Ministerstwu Zdrowia darowiznę w postaci blisko dwumiesięcznego zapasu leków na cukrzycę i hemofilię.

Fundacja Novo Nordisk przekazała darowiznę w wysokości 55 milionów koron duńskich (ponad 30 mln. zł.) na wsparcie organizacji humanitarnych w udzielaniu pomocy uchodźcom, osobom przesiedlonym oraz innym grupom potrzebującym. Najważniejsze jest zapewnienie zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, zdrowie, schronienie czy bezpieczeństwo. W ramach tej darowizny 5 milionów koron duńskich zostało przekazane na rzecz Wysokiej Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), aby zapewnić pilne wsparcie oraz ochronę osobom, które zmuszone zostały do opuszczenia swoich domów.

Z naszego magazynu znajdującego się w Ukrainie przekazaliśmy ukraińskiemu Ministerstwu Zdrowia darowiznę w postaci blisko dwumiesięcznego zapasu leków na cukrzycę i hemofilię. Pozostajemy też w kontakcie z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi w celu ustalenia zapotrzebowania na nasze leki.  Próbujemy również znaleźć lepsze sposoby niesienia pomocy w oparciu o możliwości naszego łańcucha dostaw oraz posiadaną przez nas wiedzę.  

Pozostajemy w kontakcie z polskim Ministerstwem Zdrowia oraz organizacjami pacjentów w celu najefektywniejszego wsparcia osób przybywających do Polski, które potrzebują naszych leków.

Insuliny na rynkach polskim i ukraińskim posiadają różne prezentacje z różnym sposobem podania. Obecnie pracujemy nad dostosowaniem rozwiązań do potrzeb pacjentów z Ukrainy w zakresie opieki i leczenia cukrzycy w naszym kraju. Uzupełniamy zapasy leków ratujących życie, aby każdy pacjent w Polsce, niezależnie od narodowości, mógł otrzymać właściwą terapię.

Jako producent leków farmaceutycznych, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania odpowiednich przepisów regulujących sprzedaż, darowizny i dystrybucję leków. Zgodnie z tymi przepisami, nasze leki możemy dostarczać wyłącznie podmiotom posiadającym odpowiednią licencję na dalszą sprzedaż i/lub właściwą dystrybucję naszych produktów. W sytuacjach kryzysowych uprawnionymi podmiotami są zazwyczaj organizacje humanitarne upoważnione do niesienia pomocy na miejscu lub lokalne władze odpowiedzialne za ochronę zdrowia. 

Your Career Guide