Nasi naukowcy stale pracują nad innowacyjnymi lekami, które mają poprawiać jakość życia chorych. „Łańcuch Wartości w Branży Farmaceutycznej” pomaga nam dostarczać nowoczesne terapie i urządzenia dla pacjentów na całym świecie.

Kristal Troy, Novo Nordisk US.