Zgłoszenia reklamacji i działań niepożądanych stanowią cenne źródło informacji na temat naszych produktów. Działania niepożądane oraz reklamacje dotyczące produktów Novo Nordisk powinny być zgłaszane bezpośrednio do biura naszej firmy w Polsce:

 

Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
e-mail: IPSPoland@novonordisk.com
tel. 22 444 49 00 

Wszystkie produkty Novo Nordisk dopuszczone do obrotu są bezpieczne, co zostało potwierdzone w trakcie badań klinicznych. Dane dotyczące działań niepożądanych wymagają jednak stałego uzupełniania przez cały okres obecności leków na rynku.

Novo Nordisk w sposób rutynowy monitoruje profil bezpieczeństwa wszystkich swoich produktów. Każdy może w tym pomóc, przekazując informacje dotyczące stosowania leków u siebie lub swoich bliskich. W oparciu o uzyskane dane firma Novo Nordisk podejmuje odpowiednie działania i aktualizuje informacje przekazywane pacjentom oraz lekarzom i farmaceutom. 

Produkt:

 • nazwa handlowa produktu, którego zgłoszenie dotyczy
 • w jakim wskazaniu produkt był/jest stosowany
 • w jaki sposób produkt był/jest stosowany (dawka, droga podania, częstość podawania)
 • numer serii produktu
 • w razie reklamacji: który element produktu nie działa właściwie, na czym polega usterka, czy reklamowany produkt zostanie nam przekazany w celu zbadania usterki

Działanie niepożądane:

 • opis działania niepożądanego wraz z informacją czy objawy już ustąpiły
 • kiedy wystąpiły pierwsze i kolejne objawy
 • czy u pacjenta występują inne schorzenia (jakie)

Pacjent (osoba, której zgłoszenie dotyczy):

 • płeć
 • data urodzenia, wiek lub grupa wiekowa (np. dziecko, nastolatek, osoba dorosła, osoba w wieku podeszłym)
 • miejsce zamieszkania (kraj)

Reporter (osoba przekazująca zgłoszenie):

 • imię i nazwisko
 • dane kontaktowe (adres, adres e-mail, nr telefonu)

Uprzejmie informujemy, że firma Novo Nordisk rejestruje informacje zawarte w zgłoszeniach dotyczących reklamacji i działań niepożądanych ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i obowiązujące przepisy. Państwa dane osobowe zostaną wprowadzone i będą przechowywane w globalnej bazie danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktów firmy Novo Nordisk oraz traktowane jako poufne. Zobowiązani jesteśmy do przekazywania informacji o zgłoszonych reklamacjach i działaniach niepożądanych dotyczących naszych produktów do odnośnych organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pełną informację na temat sposobu przetwarzania danych osobowych w firmie Novo Nordisk znajdą Państwo na stronie internetowej naszej firmy (www.novonordisk.pl) oraz w linku poniżej; możecie Państwo skontaktować się również z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w Novo Nordisk Pharma sp. z o.o. pod adresem: odoinfo@novonordisk.com lub w centrali firmy - pod adresem privacy@novonordisk.com

Dodatkowe informacje: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących informacji o bezpieczeństwie produktów oraz zapytań kierowanych do Novo Nordisk