Firma Novo Nordisk, jako członek Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, będąc w zgodzie z Kodeksem Dobrych Praktyk INFARMA, począwszy od 2016 roku publikuje wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń realizowanych na rzecz osób wykonujących zawód medyczny w Polsce. Dane publikowane są za wiedzą i zgodą przedstawicieli zawodów medycznych.

Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA jest ogólnoeuropejską inicjatywą, przygotowaną przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) i przyjętą przez 33 państwa. W Polsce za wprowadzenie zapisów Kodeksu odpowiada Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz każda z firm sygnatariuszy.

W Kodeksie Dobrych Praktyk INFARMA opisano zasady udostępniania opinii publicznej informacji na temat zakresu i wartości współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Dzięki tej inicjatywie innowacyjne firmy farmaceutyczne mogą w jednolity sposób przedstawić zakres i wartość współpracy pomiędzy firmami a przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Branża farmaceutyczna współpracuje z ekspertami na zasadach przejrzystości m.in. w zakresie: badań klinicznych, ekspertyz, udziału w kongresach naukowych i spotkaniach promocyjnych skierowanych do przedstawicieli zawodów medycznych, konferencjach, warsztatach szkoleniowych i innych wydarzeniach o charakterze naukowym.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z publikacją danych prezentowanych przez Novo Nordisk, prosimy o kontakt:

Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
Telefon: 22 44 44 900
Email: kprzejrzystosci@novonordisk.com

Transfer wartości w zakresie współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia 2018:
Kodeks Przejrzystości – Raport Novo Nordisk za 2018 rok


Kodeks Przejrzystości –  Metodologia Raportu Novo Nordisk za 2018 rok

Transfer wartości w zakresie współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia 2019
Kodeks Przejrzystości – Raport Novo Nordisk za rok 2019


Kodeks Przejrzystości –  Metodologia Raportu Novo Nordisk za rok 2019

Transfer wartości w zakresie współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia 2020 Kodeks Przejrzystości – Raport Novo Nordisk za rok 2020

Kodeks Przejrzystości –  Metodologia Raportu Novo Nordisk za rok 2020
 
Transfer wartości w zakresie współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia 2021 Kodeks Przejrzystości – Raport Novo Nordisk za rok 2021
 
Kodeks Przejrzystości –  Metodologia Raportu Novo Nordisk za rok 2021
 
Transfer wartości w zakresie współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia 2022 Kodeks Przejrzystości – Raport Novo Nordisk za rok 2022
 
Kodeks Przejrzystości –  Metodologia Raportu Novo Nordisk za rok 2022