Novo Nordisk Pro

Novo Nordisk Pro to centrum informacji online na temat produktów Novo Nordisk zaprojektowane specjalnie dla przedstawicieli zawodów medycznych.


www.novonordiskpro.com

Tresiba® materiały edukacyjne w ramach planu minimalizacji ryzyka pomylenia dwóch stężeń insuliny

Ważna informacja o bezpieczeństwie leku zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.