Praca w Polsce

Fakty & liczby

W Polsce firma Novo Nordisk prowadzi działalność od 1991 roku i należy do regionu Europy Wschodniej. W naszym kraju firma zatrudnia ponad 160 osób. Biuro Novo Nordisk zlokalizowane jest w Warszawie, gdzie znajduje się także biuro regionu Europy Wschodniej, skupiającego 17 krajów.

  • Założona w 1991 roku.
  • Zatrudniamy ponad 160 pracowników.
Kultura odpowiedzialności

Misją firmy Novo Nordisk jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu wiedzy na temat cukrzycy i hemofilii wśród pacjentów i w środowisku medycznym.

Z pasją angażujemy się w budowanie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki cukrzycy – jedynej choroby niezakaźnej uznanej przez Światową Organizację Zdrowia za epidemię. Nasze społeczne aktywności w obszarze cukrzycy prowadzimy pod hasłem Razem zmieniajmy cukrzycę.

Prowadzimy również działania związane z otyłością, które mają na celu uświadamiać, że otyłość to choroba, która wymaga leczenia i kontaktu ze specjalistą, co ma odzwierciedlenie w kampanii „Porozmawiajmy szczerze o otyłości”. Chcemy przerwać spiralę stygmatyzowania osób z nadmierną masą ciała i pomóc im zadbać o zdrowie, a także uwrażliwić społeczeństwo na problemy związane z tym schorzeniem.

W latach 90. rozpoczęliśmy rozwój nowoczesnych metod leczenia dla pacjentów z inhibitorem w hemofilii A i B. Angażujemy się w edukację i prowadzimy różnego rodzaju akcje społeczne w tym obszarze terapeutycznym pod hasłem Razem zmieniajmy życie z hemofilią. Od lat rozwijamy także terapie hormonem wzrostu oraz zastępczą terapię hormonalną.

Wiedza i doświadczenie

Wieloletnia wiedza i zdobyte doświadczenie pomogły firmie stworzyć produkty, których właściwości zaspokajają indywidualne potrzeby osób cierpiących na cukrzycę i hemofilię. Od początku istnienia, jasno określony cel i ścisła specjalizacja pozwoliły, dzięki wprowadzonym rozwiązaniom terapeutycznym, zmienić życie milionów osób.

W Novo Nordisk bardzo dużo uwagi przywiązujemy ogólnie przyjętym zasadom właściwego postępowania. Staramy się, aby nasze działania pozostawały w zgodzie z otoczeniem, w którym funkcjonujemy oraz w zgodzie z celami naszych Partnerów, wobec których czujemy się odpowiedzialni – pacjentów i lekarzy, organizacji pozarządowych, osób kształtujących krajowy system opieki zdrowotnej, a także wobec środowiska naturalnego i lokalnych społeczności.

Firma, która odniosła sukces

Novo Nordisk to globalna firma farmaceutyczna z ponad 90. letnim doświadczeniem w rozwoju innowacji i lider w leczeniu cukrzycy. Firma zajmuje również czołową pozycję w leczeniu hemofilii, terapii hormonem wzrostu i hormonalnej terapii zastępczej. Z rozwiązań Novo Nordisk korzystają miliony pacjentów na całym świecie.

Nowe możliwości

W Polsce pracujemy zgodnie z Novo Nordisk Way. Oznacza to, że promujemy indywidualne talenty naszych pracowników, zapewniając im równe szanse w bezpiecznym i przyjaznym środowisku pracy. Zapewniamy stały rozwój zawodowy i osobisty oraz konkurencyjne wynagrodzenie i warunki zatrudnienia. W zamian oczekujemy od pracowników inspiracji, zaangażowania i poświęcenia na rzecz poprawy jakości życia pacjentów w Polsce i na całym świecie.