COVID-19: nasze zaangażowanie w sprawy pacjentów, partnerów handlowych i pracowników

Jesteśmy globalnym pracodawcą oraz producentem i dostawcą insuliny, dlatego też naszymi priorytetami w okresie pandemii COVID-19 jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i utrzymanie dostaw leków dla chorych na cukrzycę oraz inne ciężkie choroby przewlekłe.

Blisko współpracujemy z samorządami, instytucjami ochrony zdrowia i organizacjami pacjenckimi, aby poprawić dostawy sprzętu medycznego, funkcjonowanie jednostek naukowo-badawczych i wymianę informacji, które pomogą odpowiedzieć na wątpliwości związane z dostępnością naszych produktów leczniczych.

 


Device assembly production, Hillerød, Denmark

 

Dostawy leków

Jesteśmy dobrze przygotowani na takie sytuacje jak obecna, a przyjęta przez nas strategia inwentaryzacyjna zapewnia długotrwałe utrzymanie dostaw. Obecnie nie spodziewamy się żadnych ograniczeń dotyczących dostaw, wynikających z kwestii związanych z produkcją, dystrybucją lub przechowywaniem (magazyny) preparatów insuliny oraz innych środków potrzebnych do leczenia chorób przewlekłych.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że instytucje ochrony zdrowia i apteki w niektórych krajach podejmują wszelkie działania, aby zapewnić dostęp do insuliny osobom, które jej potrzebują.

Pozostajemy w bliskim kontakcie z naszymi partnerami handlowymi, co pozwala nam dokładnie monitorować poziomy zapasów i podejmować odpowiednie działania we właściwym czasie.


Pharmacy, drawer with medicine

 

Nasze działania i wkład

Wykorzystujemy nasze doświadczenie, zasoby i globalny zasięg, aby wesprzeć podejmowane wysiłki badawcze i utrzymać dostawy potrzebnych leków na dotychczasowym poziomie.

Obecnie odpowiadamy na prośby o udzielenie wsparcia, kierowane do nas przez instytucje ochrony zdrowia. Pozostajemy w bliskim kontakcie z władzami i organizacjami międzynarodowymi, odpowiadającymi za zarządzanie pandemią COVID-19. W kolejnych dniach uruchomimy dodatkowe inicjatywy wspierające walkę z koronawirusem na całym świecie.

Zobacz nasze działania i wkład

Pharmacy, drawer with medicine

 

Nasi pracownicy

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, poprosiliśmy wszystkie osoby bezpośrednio niezwiązane z produkcją o pracę zdalną we własnych domach. Mając na uwadze te szczególne warunki pracy, zapewniamy naszym pracownikom wsparcie w zakresie utrzymania aktywności, dostosowania do cyfrowego miejsca pracy i wszelką potrzebną pomoc.

Podejmujemy środki mające na celu utrzymanie jak najmniejszej możliwej liczby pracowników w naszych zakładach produkcyjnych, przestrzegając zaleceń dotyczących zachowania właściwej odległości między ludźmi. Prosimy o przybycie do pracy wyłącznie tych pracowników, którzy nie znajdują się w grupie ryzyka rozwoju powikłań związanych z zakażeniem koronawirusem.