Nauka

 

Nauka

Novo Nordisk oferuje zaawansowane metody leczenia osobom żyjącym
z hemofilią i rzadkimi skazami krwotocznymi dzięki dużemu wyborowi innowacyjnych produktów i ukierunkowanej działalności klinicznej. Ponadto wspólnie ze środowiskiem naukowym angażujemy się w szerzenie wiedzy, a co za tym idzie – w poprawę jakości opieki nad chorymi na hemofilię.

Badania naukowe są częścią naszego zaangażowania w działania dążące
do zmiany życia z hemofilią.

 

Badania naukowe Novo Nordisk dotyczące hemofilii

W Novo Nordisk dążymy do zmiany życia z hemofilią na drodze pionierskich badań naukowych, wciąż pracujemy nad kolejnymi przełomowymi odkryciami.

Wykorzystując swoje doświadczenie w zakresie projektowania białek
i peptydów, Novo Nordisk nieprzerwanie odkrywa i opracowuje skuteczne leki o optymalnym profilu bezpieczeństwa dla chorych na hemofilię i inne rzadkie skazy krwotoczne. 

Nasze, zakończone sukcesem, programy badań naukowych sprawiły, że dzisiaj oferujemy innowacyjne produkty i posiadamy bogaty zestaw dłużej działających i skutecznych leków nowej generacji, które zapewniają skuteczną profilaktykę i zmniejszają obciążenie pacjentów leczeniem.