Współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia

Kodeks Przejrzystości

 

Firma Novo Nordisk, jako członek stowarzyszenia innowacyjnych firm farmaceutycznych INFARMA, będąc w zgodzie z Kodeksem Przejrzystości, począwszy od 2016 roku publikuje wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń realizowanych na rzecz osób wykonujących zawód medyczny w Polsce. Dane publikowane są za wiedzą i zgodą przedstawicieli zawodów medycznych.

Kodeks Przejrzystości jest ogólnoeuropejską inicjatywą, przygotowaną przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) i przyjętą przez 33 państwa. W Polsce za wprowadzenie zapisów Kodeksu odpowiada Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz każda z firm sygnatariuszy.

W Kodeksie Przejrzystości opisano zasady udostępniania opinii publicznej informacji na temat zakresu i wartości współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Dzięki tej inicjatywie innowacyjne firmy farmaceutyczne mogą w jednolity sposób przedstawić zakres i wartość współpracy pomiędzy firmami a przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Branża farmaceutyczna współpracuje z ekspertami na zasadach przejrzystości m.in. w zakresie: badań klinicznych, ekspertyz, udziału w kongresach naukowych i spotkaniach promocyjnych skierowanych do przedstawicieli zawodów medycznych, konferencjach, warsztatach szkoleniowych i innych wydarzeniach o charakterze naukowym.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z publikacją danych prezentowanych przez Novo Nordisk, prosimy o kontakt:

Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
Telefon: (+48 22) 44 44 900
Email:
kprzejrzystosci@novonordisk.com
 

 Transfer wartości w zakresie współpracy z  przedstawicielami zawodów medycznych i  organizacjami ochrony zdrowia 2015:


 Kodeks Przejrzystości -  Raport Novo Nordisk za  2015 rok:

 Raport Novo Nordisk   2015.pdf
 

 Kodeks Przejrzystości –  Metodologia Raportu Novo  Nordisk za 2015 rok:

 Kodeks Przejrzystości Novo Nordisk_Metodologia2015.pdf
 
 Transfer wartości w zakresie współpracy z   przedstawicielami zawodów medycznych i  organizacjami ochrony zdrowia 2016:
 Kodeks Przejrzystości -  Raport Novo Nordisk  za 2016 rok:

 Raport Novo Nordisk   2016.pdf


 Kodeks Przejrzystości -  Metodologia Raportu Novo  Nordisk za 2016 rok:

 Kodeks Przejrzystości Novo  Nordisk_Metodologia2016.pdf
 
 Transfer wartości w zakresie współpracy z  przedstawicielami zawodów medycznych i  organizacjami ochrony zdrowia 2017:
 Kodeks Przejrzystości   - Raport Novo Nordisk  za   2017 rok:

 Raport Novo Nordisk   2017.pdf


 Kodeks Przejrzystości –   Metodologia Raportu Novo   Nordisk za 2017 rok:

 Kodeks Przejrzystości Novo   Nordisk_Metodologia   2017.pdf

Transfer wartości w zakresie współpracy z  przedstawicielami zawodów medycznych i  organizacjami ochrony zdrowia 2018:

 
 Kodeks Przejrzystości   - Raport Novo Nordisk za   2018 rok:

 Raport Novo Nordisk   2018.pdf


 Kodeks Przejrzystości –   Metodologia Raportu Novo   Nordisk za 2018 rok:

 Kodeks Przejrzystości Novo   Nordisk_Metodologia   2018.pdf

Transfer wartości w zakresie współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia 2019

 

 Kodeks Przejrzystości   - Raport Novo Nordisk za   2019 rok:

Raport Novo Nordisk   2019.pdf

 

 Kodeks Przejrzystości –   Metodologia Raportu Novo   Nordisk za 2019 rok:

  Kodeks Przejrzystości Novo   Nordisk_Metodologia   2019.pdf

Transfer wartości w zakresie współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia 2020

 

 Kodeks Przejrzystości   - Raport Novo Nordisk za   2020 rok:

Raport Novo Nordisk   2020.pdf

 

 Kodeks Przejrzystości –   Metodologia Raportu Novo   Nordisk za 2020 rok:

  Kodeks Przejrzystości Novo   Nordisk_Metodologia   2020.pdf