Dlaczego tak wiele osób nie ma dostępu do opieki zdrowotnej?

W zależności od kraju, bariery w dostępie do medycyny są bardzo różne i skomplikowane, ale z doświadczenia wiemy, że zmiana na lepsze jest możliwa.

Naszą ambicją jest zapewnienie dostępu do naszych leków jak największej liczbie osób chorujących na cukrzycę, rzadkie choroby krwi i rzadkie zaburzenia endokrynologiczne, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych poziomów przystępności cenowej. 

Chociaż dane dotyczące zdrowia publicznego zawierają ograniczone informacje na temat dzieci chorujących na cukrzycę typu 1, prawda jest taka, że tylko nieliczne z nich żyją wystarczająco długo, aby trafić do rejestrów w najbiedniejszych krajach świata.

Nasz program „Changing Diabetes® in Children” zapewnia niezbędną opiekę medyczną i insulinę ratującą życie dzieci z cukrzycą typu 1 w 208 klinikach w 14 krajach o niskich i średnich dochodach. Obecnie program oferuje opiekę medyczną, dostęp do insuliny i niezbędne wyposażenie medyczne dla ponad 26 000 dzieci. Naszym kolejnym celem jest objęcie programem 100 000 dzieci do 2030 roku.

Powyższy film przedstawia historię Bilguissy, która choruje na cukrzycę typu 1. Bilguissa należy do nowego pokolenia dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 w Gwinei. Dzięki wsparciu lekarzy i pielęgniarek z kliniki działającej w ramach programu „Changing Diabetes® in Children” obecnie jest liderką w swojej społeczności, potrafi dobrze radzić sobie z własną cukrzycą, a także ukierunkowywać i inspirować młodszych kolegów.

W krajach o niskich i średnich dochodach zwracamy szczególną uwagę na osoby chorujące na cukrzycę, które są w najcięższej sytuacji. W ponad dwóch trzecich krajów, w których działamy, wdrożyliśmy programy zapewniające najbardziej potrzebującym pacjentom leczenie przystępne kosztowo.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu w zapewnianie przystępnego kosztowo leczenia i dostępu do opieki diabetologicznej.

Mithila Hag Farin i jej matka. Mithila mieszka w Bangladeszu i choruje na cukrzycę typu 1.

Zobowiązaliśmy się do długoterminowej produkcji i zapewnienia dostępu do przystępnej kosztowo insuliny. Jest to nasze „Zobowiązanie Do Zapewniania Dostępu Do Insuliny”. 

Przystępna kosztowo insulina w krajach o niskim i średnim dochodzie

W 2001 roku wprowadziliśmy przełomową politykę obniżania kosztów insuliny ludzkiej w krajach o najbardziej ograniczonych zasobach. Obecnie nasza polityka obejmuje łącznie 76 krajów, w których żyje jedna trzecia światowej populacji osób chorych na cukrzycę, a także wybrane organizacje humanitarne.

Nasze zobowiązanie opiera się na następujących zasadach:

  • Będziemy wzmacniać starania na rzecz dostarczania przystępnej kosztowo insuliny.
  • Staramy się zapewnić długoterminowy dostęp do przystępnej kosztowo insuliny ludzkiej w najbiedniejszych częściach świata, do których należą kraje najsłabiej rozwinięte zgodnie z definicją ONZ, inne kraje o niskich dochodach zgodnie z definicją Banku Światowego oraz kraje średnio zamożne, w których duże populacje o niskich dochodach nie mają ubezpieczenia zdrowotnego wystarczającego na pokrycie kosztów leczenia, a także wybranym organizacjom humanitarnym działającym na całym świecie.
  • Chcemy zagwarantować maksymalną cenę insuliny ludzkiej w wysokości 3 USD za fiolkę.
  • Zajmiemy się problemami związanymi z dystrybucją insuliny i opieką zdrowotną, które często uniemożliwiają zapewnienie insuliny najbardziej potrzebującym osobom.
Saba Samuel i jej matka. Saba mieszka w Etiopii i ma cukrzycę typu 1.

Częścią wkładu firmy Novo Nordisk w promowanie dostępu do opieki zdrowotnej jest nasze długoterminowe zobowiązanie do finansowego wspierania fundacji „World Diabetes Foundation”. 

Fundacja „World Diabetes Foundation” została założona przez firmę Novo Nordisk w 2002 roku jako niezależny fundusz zajmujący się profilaktyką i leczeniem cukrzycy w krajach rozwijających się. Fundacja promuje zrównoważone partnerstwo i pełni funkcję katalizatora, aby wspierać inne podmioty w ich działaniach.

Nasze obecne zobowiązanie na rzecz fundacji opiewa na kwotę 1,69 mld duńskich koron (277 mln USD) na okres do 2024 r.

Myo Aung mieszka w Birmie i choruje na hemofilię typu A z inhibitorami.

Fundacja „Novo Nordisk Haemophilia Foundation” to organizacja non profit, której celem jest poprawa dostępu do opieki zdrowotnej dla osób z hemofilią i innymi rzadkimi chorobami krwi w krajach rozwijających się i rynkach wschodzących.

Hemofilia jest dziedzicznym zaburzeniem krzepnięcia krwi, dotykającym 1 na 10 000 osób. Trzy na cztery osoby z hemofilią żyjące w krajach rozwijających się potrzebują pilnego dostępu do diagnostyki i odpowiedniej opieki.

Dowiedz się więcej o fundacji „Novo Nordisk Haemophilia Foundation”