Istnieje wiele powodów, dla których choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca typu 2 i otyłość występują coraz częściej. Niektóre z nich są spowodowane czynnikami ryzyka, których nie można uniknąć, takimi jak czynniki genetyczne i fakt, że ludzie żyją dłużej.

Zaniechanie działań mających na celu powstrzymanie tego wzrostu doprowadzi do większego cierpienia ludzi i wyższych wydatków na opiekę zdrowotną. Odbiorcy naszych działań to systemy opieki zdrowotnej i pacjenci korzystający z naszych metod leczenia. Jeśli nie podejmowalibyśmy żadnych działań, aby zapobiegać chorobom przewlekłym, oznaczałoby to, że nie podążamy za naszymi wartościami jako firma ani nie prowadzimy zrównoważonej działalności.

Istnieją obszary, w których działania profilaktyczne mogą przynieść istotny pozytywny efekt. Rosnąca urbanizacja, nierówności socjoekonomiczne, mniej aktywny tryb życia i gorsze nawyki żywieniowe – w połączeniu są często głównymi przyczynami zwiększenia liczby osób chorujących na cukrzycę typu 2 i otyłość.

Chcemy zahamować rosnącą krzywą liczby przypadków cukrzycy typu 2 i otyłości. Nie ma wątpliwości, że kluczowa jest profilaktyka.

Czytaj dalej, aby  dowiedzieć się, jakie działania prowadzimy w celu zapobiegania chorobom przewlekłym.

Dwie na trzy osoby z cukrzycą typu 2 mieszkają w miastach. Sposób, w jaki obszary miejskie są projektowane, budowane i zarządzane, zmienia tryb życia ludzi, a w niektórych przypadkach zwiększa podatność na rozwój cukrzycy typu 2. 

Razem z uczelnią University College London oraz Steno Diabetes Center w Kopenhadze stworzyliśmy termin „cukrzyca miejska”, aby skupić się na czynniku ryzyka charakterystycznym dla miast. Wspólnie zainicjowaliśmy globalne partnerstwo o nazwie „Cities Changing Diabetes”.

Już w 25 miastach na całym świecie zwracamy uwagę na cukrzycę typu 2, jako kluczowy problem zdrowotny mieszkańców.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej walce z cukrzycą w miastach, przejdź do strony programu „Cities Changing Diabetes”.

Na całym świecie 40 milionów dzieci w wieku poniżej pięciu lat ma nadwagę. Skutkuje to wyższym ryzykiem przedwczesnego pojawienia się cukrzycy typu 2 i jest silnym predyktorem otyłości w dorosłym życiu.

Dzieci te mogą również mieć problemy rozwojowe i trudności w osiągnięciu swojego pełnego potencjału. Nadwaga może przyczyniać się do stygmatyzacji, słabej socjalizacji i zaburzeń emocjonalnych, a w niektórych przypadkach do gorszych wyników w edukacji.

Wspólnie z organizacją UNICEF pracujemy nad zapobieganiem nadwadze i otyłości u dzieci. Działania partnerskie rozpoczęte w Meksyku i Kolumbii mają na celu rozwiązanie problemu środowisk promujących otyłość.

Wierzymy, że każde dziecko powinno mieć szansę na prawidłowy rozwój oraz na pełne wykorzystanie swojego potencjału. 

Odwiedź stronę internetową organizacji UNICEF i dowiedz się więcej.