Cukrzyca typu 2 to złożona choroba przewlekła występująca, gdy komórki trzustki utracą zdolność do prawidłowego wytwarzania insuliny [1].  Towarzyszą temu zwykle otyłość, insulinooporność i podatność na rozwój powikłań, które mogą różnić się stopniem nasilenia.  To schorzenie przebiega w różny sposób i może pojawić się w różnym wieku. Aby utrzymać poziom insuliny we krwi pod kontrolą, osoby z cukrzycą typu 2 potrzebują odpowiedniej opieki, która powinna uwzględniać inne choroby, które mogą występować jednocześnie. Opieka nad pacjentem powinna uwzględniać indywidualne potrzeby chorego oraz reagować na jego indywidualne problemy i przeszkody w terapii [2].

Insulina to hormon wytwarzany przez trzustkę, który kontroluje stężenie glukozy we krwi. Zbyt mała ilość insuliny oznacza, że organizm nie jest w stanie wchłaniać glukozy ze spożywanego pokarmu. W takim przypadku stężenie glukozy we krwi wzrasta. Niedobór insuliny, jeśli nie jest kontrolowany przez długi czas, może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych. Mogą one obejmować choroby sercowo-naczyniowe, uszkodzenie nerwów (neuropatia), uszkodzenie nerek (nefropatia), amputację kończyn dolnych oraz problemy ze wzrokiem. Jednakże, gdy choroba jest odpowiednio kontrolowana i leczona, te powikłania mogą być opóźnione lub można im zapobiec [3].

Każdego dnia pracujemy nad udoskonalaniem sposobów leczenia osób z cukrzycą typu 2. Poszukujemy rozwiązań we wszystkich obszarach – od bardziej skutecznych leków po sposób ich przyjmowania.

Badania globalne, tabletki doustne

Nasi naukowcy mają jasny cel – znalezienie odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby w zakresie chorób przewlekłych i przełożenie ich na nowe rozwiązania terapeutyczne. Jednym z założeń jest opracowanie innowacyjnych metod leczenia cukrzycy typu 2 – chcemy, by zastrzyki mogły być zastąpione tabletkami. 

Cel ten przyświeca nam od wielu lat, ale wyzwaniem jest układ trawienny. Leki biologiczne, takie jak insulina, po przyjęciu doustnym są trawione przez enzymy w ten sam sposób, w jaki rozkładany jest pokarm. Chcemy znaleźć metodę, która umożliwi lekom biologicznym przenikanie przez układ pokarmowy w stanie nienaruszonym i przedostawanie się do krwi.

Do tej pory udowodnienie tego, że syntetyczną wersję hormonu glukagopodobnego peptydu-1 (GLP-1) można podawać w postaci tabletek stanowiło największe wyzwanie. Hormon GLP-1 jest naturalnie wytwarzany w jelitach i uwalniany po spożyciu pokarmu. Po uwolnieniu hormon ten stymuluje produkcję insuliny w trzustce, co prowadzi do obniżenia stężenie glukozy we krwi. Spowalnia również opróżnianie żołądka, ogranicza poposiłkowe wzrosty glikemii, zmniejsza apetyt, ilość przyjmowanych kalorii oraz masę ciała [1,2].

Ilustracja dotycząca cukrzycy typu 2 przedstawiająca zarys miasta.

Od ponad 100 lat odkrywamy nowe sposoby podawania insuliny. Wynika to z naszego zaangażowania w zapewnienie jak najprostszego i najwygodniejszego sposobu przyjmowania leków.

Punktem wyjścia są rozmowy z osobami zmagającymi się z cukrzycą typu 2 – wsłuchujemy się w ich głos, by ułatwić im leczenie i zwiększyć bezpieczeństwo.

Wykorzystujemy metody naukowe, od antropologii po biochemię, aby dostarczać dane na potrzeby naszych badań, wskazywać ich kierunki oraz poszerzać doświadczenie.

Materiały dla pacjentów dostępne są na naszej stronie: Materiały dla pacjenta (dann.edu.pl)

1. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u osób z cukrzycą 2023. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

2. Melanie J. Davies i wsp. Postępowanie w hiperglikemii w cukrzycy typu 2 – stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą uzgodnione w 2022 roku Diabetologia (2022) 65:1925–1966 .

3. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 10th edn. Brussels, Belgium: 2021. Available at: https://www.diabetesatlas.org .

4. Khan MAB, Hashim MJ, King JK, Govender RD, Mustafa H, Al Kaabi J. Epidemiology of Type 2 Diabetes - Global Burden of Disease and Forecasted Trends. J Epidemiol Glob Health. 2020 Mar;10(1):107-111. doi: 10.2991/jegh.k.191028.001. PMID: 32175717; PMCID: PMC7310804.

5. Standards of Care in Diabetes-2023 Abridged for Primary Care Providers Clin Diabetes. 2022 Winter;41 (1):4-31. doi: 10.2337/cd23-as01. Epub 2022 Dec 12.

6. Galicia-Garcia U, Benito-Vicente A, Jebari S, Larrea-Sebal A, Siddiqi H, Uribe KB, Ostolaza H, Martín C. Pathophysiology of Type 2 Diabetes Mellitus. International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(17):6275. https://doi.org/10.3390/ijms21176275