Cukrzyca typu 1 jest przewlekłą chorobą, która wpływa na zdolność organizmu do przekształcania glukozy z pokarmu w energię. W większości przypadków cukrzyca typu 1 rozwija się na wczesnym etapie życia i często jest rozpoznawana w dzieciństwie.

Choroba rozpoczyna się, gdy układ odpornościowy atakuje komórki trzustki wytwarzające insulinę - hormon, który pomaga przekształcić glukozę w energię niezbędną dla komórek organizmu. Osoby z cukrzycą typu 1, aby przeżyć, potrzebują codziennych zastrzyków insuliny.

Bazując na ponad 100-letnim doświadczeniu w odkrywaniu i opracowywaniu terapii dla osób z cukrzycą, nasi naukowcy prowadzą różne zaawansowane badania mające na celu poprawę życia pacjentów, między innymi poprzez zmniejszenie liczby podań leku, wymaganych do utrzymania kontroli glikemii i zapobiegania epizodom niskiego stężenie glukozy we krwi (hipoglikemii).

Wprowadzamy zmiany w dziedzinie leczenia cukrzycy, poprzez poprawę, jakości życia za pomocą innowacyjnych terapii i urządzeń do podawania insuliny. Jesteśmy także zaangażowani w dążenie do zmian w zakresie dostępu, edukacji i opieki dla pacjentów i ich rodzin

Naszym celem jest opracowanie terapii, która trwale poprawi jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 1.

Dążymy do przełomowych odkryć w naszych badaniach nad innowacyjnymi terapiami, które mogą być stosowane w leczeniu cukrzycy typu 1.

Utrzymywanie docelowego stężenia glukozy we krwi pomaga chronić narządy organizmu przed uszkodzeniem, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia hipoglikemii u osób z cukrzycą typu 1.

Celem terapii insulinowej jest osiągnięcie jak najbardziej zbliżonej do naturalnej odpowiedzi insuliny, jak u osoby bez cukrzycy. To może pomóc osobom z cukrzycą typu 1 w utrzymaniu docelowych poziomów glukozy we krwi.

Leczenie insuliną uległo znacznej przemianie, a wraz z każdym kolejnym odkryciem jesteśmy bliżej wytworzenia naturalnej odpowiedzi na insulinę. Co najważniejsze, postęp pomógł osobom chorym na cukrzycę typu 1 przezwyciężyć niektóre niedogodności związane z leczeniem i życiem z tą chorobą.

Jednym z naszych ambitnych celów jest opracowanie tzw. inteligentnych insulin, które wyeliminują epizody hipoglikemii. Byłby to kolejny przełom w opiece nad chorymi na cukrzycę typu 1. Podzielamy tę ambicję z wieloma partnerami ze społeczności naukowej zajmującej się cukrzycą i ściśle z nimi współpracujemy, aby osiągnąć wspólny cel – pokonanie hipoglikemii.

Jesteśmy coraz bliżej końca poszukiwań lekarstwa na cukrzycę typu 1.

Wraz z wiodącymi uniwersytetami badawczymi na całym świecie przekształciliśmy komórki macierzyste w wyodrębniające insulinę komórki beta, takie jak te wytwarzane w trzustce zdrowej osoby. W badaniach na zwierzętach przekształcone komórki macierzyste umożliwiły skuteczne wyleczenie myszy z cukrzycą typu 1.

Dokonaliśmy znaczącego postępu, ale nadal pracujemy nad pozostałymi wyzwaniami. Na szczęście nie jesteśmy sami. Współpracujemy z wieloma naukowcami zajmującymi się badaniami nad komórkami macierzystymi, którzy systematycznie bogacą swoją wiedzę.

Współpraca ta ostatecznie może prowadzić do wyleczenia milionów osób cierpiących na cukrzycę typu 1. Wiemy, że to nastąpi to już niedługo.

Leczenie insuliną powinno być tak proste, jak to tylko możliwe – ta zasada przyświeca nam od zawsze. Od lepszych metod leczenia po rozwiązania cyfrowe – dokładamy wszelkich starań, aby zaspokoić różnorodne potrzeby milionów osób z cukrzycą typu 1.

Dzięki wytężonej pracy naukowczyń i naukowców na całym świecie, w połączeniu z informacjami zbieranymi od osób żyjących z cukrzycą typu 1 i naszą wiedzą naukową oraz umiejętnościami odkrywamy i rozwijamy innowacyjne insuliny oraz systemy ich podawania. 

Materiały dla pacjentów dostępne są na naszej stronie: Materiały dla pacjenta (dann.edu.pl)

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 10th edn. Brussels, Belgium: 2021. Available at: https://www.diabetesatlas.org.

2. International Diabetes Federation. Type 1 diabetes estimates in children and adults – 2022. Available at: https://www.diabetesatlas.org.

3. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u osób z cukrzycą 2023. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

4. Type 1 diabetes (novonordisk.com)

5. ADA. Chapter 4. Fear of hypoglycemia (and other diabetes specific fears). American Diabetes Association, 2020.