Sprostanie wyzwaniom środowiskowym nigdy nie było bardziej pilne niż teraz.

Rosnąca konsumpcja, industrializacja i urbanizacja zagrażają nie tylko zrównoważonemu środowisku, w którym żyjemy, ale także zdrowiu ludzi na całym świecie. 

Każdego roku do produkcji leków zużywamy miliardy litrów wody oraz duże ilości energii i zasobów. Nasza emisja COnadal rośnie, zwłaszcza w obszarze transportu.

Dostarczamy setki milionów fiolek i wstrzykiwaczy do ludzi, którzy ich potrzebują, a zapotrzebowanie na leczenie ratujące życie sukcesywnie wzrasta. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów wysokiej jakości, ale po użyciu większość z nich trafia na wysypiska śmieci.

Stawia nas to na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o niektóre z najpoważniejszych problemów środowiskowych: zmiany klimatyczne, niedobór wody i zasobów, zanieczyszczenie środowiska i odpady plastikowe.

Aby być liderem i motorem zmian, przyjęliśmy odważne i zdecydowane podejście do rozwiązywania problemów środowiskowych w całej firmie.

Wdrożyliśmy nową strategię środowiskową z aspiracją osiągnięcia zerowego wpływu na środowisko.

Nasza strategia wymaga od nas projektowania produktów, które można poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać, a także przekształcenia działalności w celu zminimalizowania zużycia energii oraz współpracy z dostawcami, którzy podzielają nasz punkt widzenia.

Podjęliśmy już pierwsze kroki w kierunku osiągnięcia zerowego wpływu na środowisko, jednak nieustannie szukamy nowych sposobów, aby chronić planetę. Wierzymy, że odpowiedzi pojawią się w trakcie dostosowywania naszej działalności do wymogów gospodarki o obiegu zamkniętym, która pozwoli wielokrotnie wykorzystywać materiały i dłużej użytkować produkty. 

Miasta oferują szansę na wygranie walki zarówno ze zmianami klimatycznymi, jak i cukrzycą typu 2. Oba problemy wynikają z podobnych wzorców zachowania, które zaostrzają globalne ocieplenie i zwiększają wskaźnik występowania chorób.

Współpracujemy z partnerami w 25 dużych miastach na całym świecie, aby wspierać działania na rzecz zapobiegania chorobom poprzez edukację i lokalne inicjatywy. 

Te partnerstwa są częścią naszego programu „Cities Changing Diabetes”. Od 2015 r. program „Cities Changing Diabetes” stał się odrębnym ruchem społecznym, mobilizującym wiele zainteresowanych stron do działań mających na celu rozwiązanie coraz poważniejszych problemów związanych z cukrzycą typu 2.

Dowiedz się więcej o tym, jak poprawiamy stan zdrowia i jakość życia mieszkańców miast.