Treść ulotek dołączonych do opakowań produktów leczniczych firmy Novo Nordisk A/S dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (www.urpl.gov.pl) lub na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (www.ema.europa.eu). W sprawie ulotek dla pacjenta w formie właściwiej dla osób niewidomych i słabowidzących prosimy o kontakt z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego: e-mail informacja@novonordisk.cominfolinia +48 22 444 49 00.

Poniżej znajdują się materiały edukacyjne w ramach planu minimalizacji ryzyka pomylenia dwóch stężeń insuliny i ważne informacje o bezpieczeństwie leku Tresiba®, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

  • Tresiba® – broszura dla pacjenta

Wskazówki ułatwiające rozróżnienie stężeń leku przepisanego przez lekarza

  • Tresiba® – 100j

Ulotka dołączona do opakowania – instrukcja użycia Tresiba 100j

  • Tresiba® – 200j

Ulotka dołączona do opakowania – instrukcja użycia Tresiba 200j