Treść ulotek dołączonych do opakowań produktów leczniczych firmy Novo Nordisk A/S dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (www.urpl.gov.pl) lub na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (www.ema.europa.eu). W sprawie ulotek dla pacjenta w formie właściwiej dla osób niewidomych i słabowidzących prosimy o kontakt z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego: e-mail informacja@novonordisk.cominfolinia +48 22 444 49 00.