Jesteśmy globalną firmą działającą w branży opieki zdrowotnej, założoną w 1923 roku, której główna siedziba mieści się pod Kopenhagą, w Danii.

Naszą misją jest wprowadzenie zmian mających na celu zwalczenie cukrzycy i innych poważnych chorób przewlekłych, takich jak otyłość, a także rzadkich chorób krwi i układu endokrynologicznego.

Realizujemy ją poprzez dokonywanie przełomowych odkryć naukowych, rozszerzanie dostępu do leków i działania na rzecz profilaktyki chorób, które leczymy.

Zatrudniamy ponad 64 000 osób w 80 biurach na całym świecie i dostarczamy nasze produkty do 170 krajów.

Jesteśmy firmą z obszaru life science, której pracowników łączy wspólne dążenie do odkrywania coraz lepszych metod leczenia poważnych chorób przewlekłych. 

Nasza branża jest dynamiczna. Każdego dnia poszerzamy wiedzę naukową na temat chorób, które leczymy, i pacjentów, którzy się z nimi zmagają. Ta wiedza stale przypomina nam, że działania, które doprowadziły nas do miejsca, w którym jesteśmy obecnie, niekoniecznie przyniosą nam sukces w przyszłości. 

Jako pracodawca dążymy do zapewnienia różnorodności i jednocześnie integracji, które pomagają podejmować lepsze decyzje dzięki uwzględnieniu wielu perspektyw.

Razem zmieniamy życie.

Nie pozwolimy, aby sukces naszej firmy był definiowany przez stały wzrost liczby osób cierpiących na ciężkie choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca typu 2 i otyłość.

Chcemy pomagać społeczeństwom w zwalczaniu cukrzycy typu 2 i otyłości oraz zapewniać dostęp do przystępnej kosztowo opieki medycznej pacjentom w każdym kraju.

Nasz sukces będzie definiowany przez rozwiązania, które oferujemy, a także zdrowie i jakość życia ludzi, którzy z nich korzystają.

Dowiedz się więcej o naszej strategii zwalczania cukrzycy.

Jesteśmy pierwszą firmą farmaceutyczną, która wykorzystuje w 100% odnawialną energię we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych na świecie. Jesteśmy z tego dumni i jednocześnie zmotywowani do dalszego rozwoju.

Dzięki strategii „Circular for Zero” dążymy do minimalizacji wpływu na środowisko we wszystkich naszych działaniach biznesowych.

Współpracujemy z dostawcami w celu zmniejszenia wpływu na środowisko w całym łańcuchu logistycznym. Dążymy do ograniczenia emisji CO2 we wszystkich działaniach operacyjnych i transportowych oraz rozwiązania problemu utylizacji zużytych produktów.

Śledź nasze działania na rzecz minimalizacji wpływu na środowisko.

Ściśle współpracujemy z wiodącymi uniwersytetami i firmami biotechnologicznymi na całym świecie, aby przyspieszyć odkrywanie nowych leków.

Nieustannie poszukujemy nowych partnerów, którzy uzupełniają nasze możliwości i podzielają obszary zainteresowań. Udostępniamy do badań nowe analogi peptydów i białek oraz przeciwciała.

Oferujemy łatwy i bezpłatny dostęp do wybranych, dobrze scharakteryzowanych związków wysokiej jakości pełnym pasji naukowcom z całego świata.

Nasza historia zaczęła się w 1923 roku, kiedy to dwie małe duńskie firmy rozpoczęły produkcję nowego, rewolucyjnego leku – insuliny, odkrytej przez dwóch kanadyjskich naukowców.

„Novo Nordisk Way” to zbiór zasad, które stanowią podstawę każdej podejmowanej przez nas decyzji. Są kompasem w naszych codziennych zadaniach i drogowskazem na przyszłość.

Ten zbiór zasad opisuje kim jesteśmy, jak pracujemy i co chcemy osiągnąć, oraz wyznacza jasny kierunek dla naszej firmy i pracowników. Jest to obietnica, którą składamy sobie nawzajem oraz milionom pacjentów na całym świecie, którzy polegają na naszych produktach, ponieważ chcą prowadzić dobrej jakości, zdrowe życie.

Opieramy się na fundamentach 100 lat doświadczeń. W 1923 roku nasi duńscy założyciele rozpoczęli proces, który doprowadził do zmiany sposobu leczenia cukrzycy. Dziś jesteśmy tysiącami kolegów i koleżanek, którzy z tą samą pasją i zaangażowaniem realizują cel, jakim jest wprowadzanie pozytywnych zmian w leczeniu i profilaktyce chorób przewlekłych.

Nasze kluczowe wartości, takie jak otwartość, odpowiedzialność i szacunek, leżą u podstaw naszej pracy na rzecz wprowadzania zmian na rzecz zdrowszego świata.

Te 10 zdań są wyrazem idei stojącej za Novo Nordisk Way:

1. Tworzymy wartość poprzez działania, w których pacjent jest zawsze w centrum naszej uwagi.

2. Wyznaczamy ambitne cele i bierzemy odpowiedzialność za ich osiąganie.

3. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą działalność w aspekcie finansowym, społecznym i ekologicznym.

4. Poszukujemy nowych rozwiązań i wprowadzamy innowacje z korzyścią dla pacjentów i całego społeczeństwa. 

5. Budujemy i utrzymujemy dobre relacje z naszymi interesariuszami. 

6. Cenimy różnorodność i każdego traktujemy z szacunkiem. 

7. Skupiamy się na osiągnięciach i rozwoju osobistym. 

8. Pracujemy w zdrowym, inspirującym i angażującym środowisku.

9. Poszukujemy optymalnych i najprostszych rozwiązań we wszystkim, co robimy.

10. Nie uznajemy kompromisów w kwestiach dotyczących jakości i etyki. 

Dowiedz się więcej o pracy w firmie Novo Nordisk.