Odkrycia i rozwój

Od ponad 100 lat przekładamy niezaspokojone potrzeby medyczne osób zmagających się z poważnymi chorobami przewlekłymi na innowacyjne leki i systemy ich dostarczania, takie jak wstrzykiwacze do insuliny. 

Nasze metody leczenia przynoszą korzyści milionom osób cierpiących na cukrzycę, otyłość oraz rzadkie choroby krwi i układu endokrynologicznego. 

W naszych laboratoriach opracowujemy innowacyjne leki biologiczne, aby mogli z nich korzystać pacjenci na całym świecie.

Skupiamy się na poważnych chorobach przewlekłych, które dotykają setek milionów ludzi i są jednymi z najpilniejszych wyzwań dla systemów ochrony zdrowia na całym świecie.

Łącząc naszą innowacyjność i dojrzałość handlową, wykorzystujemy spostrzeżenia pacjentów i partnerów z różnych obszarów biznesowych, aby przekształcać śmiałe pomysły w leki wykorzystywane do celów profilaktycznych i ratowania życia.

Realizujemy długoterminowe inwestycje w nowe technologie i metody leczenia, m.in. terapie oparte na komórkach macierzystych, aby nieustannie rozwijać wyroby medyczne i rozwiązania cyfrowe, wspierające służbę zdrowia.

Jeśli osoba żyjąca z chorobą przewlekłą nie jest odpowiednio leczona lub w ogóle nie otrzymuje leczenia, istnieje ryzyko, że wystąpią u niej powikłania zagrażające życiu. W przypadku cukrzycy może to prowadzić do amputacji kończyn i utraty wzroku, a nawet do śmierci.

Często najbardziej cierpią z tego powodu społeczności rozwijające się i mieszkańcy krajów o niskich dochodach. To poważny problem, ponieważ koszty i dostęp do opieki medycznej mogą stanowić ogromne obciążenie dla poszczególnych ludzi, ich rodzin, a nawet całych społeczeństw.

Naszą ambicją jest zapewnienie dostępu do przystępnego kosztowo leczenia cukrzycy dla pacjentów w każdym kraju, zwłaszcza dla dzieci z cukrzycą typu 1, które w niektórych częściach świata skazane są na pewną śmierć z powodu braku odpowiedniej opieki medycznej.

Inwestujemy również w profilaktykę chorób przewlekłych. Chcemy zapobiec rozwojowi cukrzycy typu 2 u ponad 100 milionów ludzi do 2045 roku.

Raghu Ramaswamy i Riyanka Dixit, Novo Nordisk Indie.