Nasza strategia odpowiedzialności społecznej wprowadza nowe, długoterminowe plany działań w trzech obszarach o kluczowym znaczeniu dla poprawy zdrowia indywidualnych pacjentów i zdrowia publicznego w ujęciu ogólnym.

  • Profilaktyka cukrzycy typu 2 i otyłości.
  • Zapewnienie dostępu do przystępnej kosztowo opieki zdrowotnej dla potrzebujących pacjentów w każdym kraju.
  • Wspieranie innowacji w celu poprawy jakości życia. 

Dziś, jedna na 11 osób na świecie choruje na cukrzycę, a zgodnie z prognozami liczba ta ma wzrosnąć do jednej na dziewięć osób do 2045 roku, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania.

Cukrzyca stanowi ogromne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej, dlatego angażujemy się we współpracę z przedstawicielami jednostek ochrony zdrowia i partnerami w krajach, w których prowadzimy działalność, w celu zapobiegania i leczenia tej przewlekłej choroby.   

Żadne dziecko nie powinno umierać z powodu cukrzycy typu 1 

Rozszerzamy nasz program „Changing Diabetes® in Children”, aby dotrzeć do 100 000 dzieci do 2030 roku. Do tej pory nasz program pomógł zapewnić dostęp do opieki medycznej i leków ratujących życie ponad 25 000 dzieci z cukrzycą typu 1 z regionów, w których brakuje podstawowych zasobów.

Przystępna kosztowo insulina ludzka w krajach o niskim i średnim dochodzie

Obniżamy maksymalną cenę insuliny ludzkiej z 4 USD do 3 USD za fiolkę w 76 krajach o niskim i średnim dochodzie. Jest to kluczowe rozszerzenie naszego zobowiązania do zapewnienia dostępu do insuliny – ma na celu wsparcie działań ukierunkowanych na dostarczanie przystępnej kosztowo insuliny najbardziej potrzebującym grupom pacjentów.

Lepsza opieka medyczna dla potrzebujących populacji

Przedłużamy nasz program „Partnering for Change” realizowany z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża i duńskim Czerwonym Krzyżem do 2023 roku. Ponadto program ten wsparliśmy darowizną w wysokości 15 mln duńskich koron. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom możliwa jest pomoc najbardziej potrzebującym grupom pacjentów w trakcie kryzysów humanitarnych.